Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal Of Marine Engineering

نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریاVolume 14, Number 27 (2018-7)


تحلیل قابلیت اطمینان اعضای آسیب دیده سکوی جکت تحت بار ضربه شناور
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل ریسک احتمالاتی برخورد شناورها با شبیه‌سازی ترافیک در خلیج فارس
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی عددی تاثیر شکل هندسی موج شکن های شناور با آبخور و جرم یکسان بر راندمان آنها
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی مدلسازی عددی اندرکنش موج نامنظم و سازه مو‌ج‌شکن صندوقه ای حفره دار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در تخمین ظرفیت باربری دینامیکی شمع فولادی و بتنی پیش‌ساخته
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

پیش بینی و ارائه روش آزمایش غیر مخرب کمانش پوسته استوانه‌ای فولادی تحت فشار هیدرواستاتیک خارجی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مطالعه عددی و آزمایشگاهی مسئله ورود یک پرتابه کروی به آب و بررسی اثر جرم و سرعت برخورد بر زمان و عمق جدایش حباب
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نقش لایه واسط آلومینیوم و حرارت ورودی بر خواص اتصال لبه روی هم آلومینیوم به فولاد با فرآیند جوشکاری قوسی الکترود تنگستنی-گاز با جریان پالسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

توسعه روش های تحلیل و اولویت بندی مخاطرات سامانۀ رانش دریایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی اثر هیدروالاستیک در تغییر خمشی شاهتیر بدنه در پدیده کوبش سینه شناور به سطح آب
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 13, Number 26 (2018-2)


بررسی نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر خطوط لوله فراساحلی مرکب تحت جریان‌های دائمی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شبیه‎سازی سه‎بعدی برخورد پرتابه استوانه‌ای به سطح آب به منظور پیش‎بینی رفتار پرتابه و تنش‎های وارده به اجزای آن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

طراحی شکل بدنه یک زیرسطحی خودکنترل با رویکرد مستقیم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مطالعه الگوی جریان در خزر جنوبی با استفاده از یک مدل معادلات مقدم در مختصات سیگما
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل ارتعاش آزاد سازه‎های شناور بسیار بزرگ دایره‎ای شکل به روش اجزاء محدود
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

دسته بندی و شناسائی اهداف زیرآبی بر اساس اصوات منتشره
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارائه یک مدل احتمالاتی برای توزیع خوردگی یکنواخت در سکوهای ثابت فلزی در خلیج فارس
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم ناوبری AHRS/GPS/DR برای رونده‌های زیرسطحی خودگردان با برد بلند و ماندگاری بالا در زیر آب
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی بهبود دهنده‌های مختلف بر روی خصوصیات سنگ‌های ضعیف
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

طراحی، تحلیل و ساخت موتور معکوس‌گرد مغناطیس دائم بدون جاروبک جهت استفاده در سامانه های دریایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل تنش دیسک توربین موتور توربین گاز دریایی تحت بارگذاری حرارتی با استفاده از روش هموتوپی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شبیه‌سازی عددی پوشش های ضد اکو حفره دار با استفاده از ترکیب روشهای اجزاء محدود و کانال آکوستیکی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 13, Number 25 (2017-9)


تولید، پیشروی و بالاروی امواج سونامی ناشی از زمین لغزش زیرسطحی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقایسه روش های مونت کارلو و روش ترکیبی منطق فازی-PSO در مدل سازی ارتفاع موج دریا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تاثیر جزر ومد بر رفتار بلند مدت مورفولوژی در حوضچه‌های وسیع جزر و مدی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تاثیر تعمیر مکرر بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی مقاطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیم 321H-5083 به روش میگ پالسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی مشتقات هیدرودینامیکی AUV با استفاده از مدل سازی مانورهای پایه در تونل آب
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تخمین توان چند قطبی های آکوستیکی به روش معکوس
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

طراحی سیستم کنترل برای میرایی حرکت هیو شناور اثرسطحی با استفاده از روش رگولاتور مربعی خطی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شناسایی رفتار دینامیکی جریان ابرکاواک زایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل و پیش بینی نوسانات تراز آب دریای خزر با استفاده از مدل های استوکستیک سری زمانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مطالعه عددی اثرات تغییر ارتفاع و موقعیت طولی پله، در یک ورق پروازی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شبیه‌سازی عملکرد هیدرودینامیکی پیش‌برنده‌های دریایی با کمک روش ترکیبی ‌تئوری مومنتوم ‌المان پره و حل معادلات متوسط‌گیری شده ناویر- استوکس
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 12, Number 24 (2017-1)


بازرسی خطوط انتقال نفت و گاز زیر دریا بوسیله ربات زیرسطحی با بردار رانش متغیر جدید
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

هم‌جوشی داده‌های موج در خلیج فارس با مدل طیفی ویوواچ3
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تاثیر نوسانات تراز آب دریا بر تغییرات خطوط ساحلی دریای خزر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تاثیر فرم هندسی دُم بر مانورپذیری شناور زیرسطحی هوشمند
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

طراحی و بهینه سازی سازه سکوی پرتاب قائم موشک ماهواره بر پرتاب شونده از روی کشتی به روش المان محدود
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی عددی و تجربی تاثیرهای غلاف یک توربین داکتی بر روی جریان‌های بالادست و پایین‌دست
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

طبقه‌بندیِ هیدرودینامیکی سواحل جنوبی دریای خزر-استان مازندران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل المان محدود خط لوله فراساحلی دارای پوشش بتن مسلح تحت اثر نیروی کشش جانبی با در نظر گرفتن پارامترهای غیرخطی بستر دریا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

طراحی کنترلگر تعقیب مسیر هماهنگ برای گروه شناور زیرسطحی با در نظر گرفتن مسئله اجتناب از برخورد
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تخمین عمر مفید سازه های بتن آرمه در شرایط دریایی جزر و مدی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی عددی و تجربی رفتار هیدرودینامیکی گردابه نعل اسبی اطراف برجک
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 12, Number 23 (2016-9)


بررسی تاثیر اجرای بهینه عملیات به آب اندازی سکوهای شابلونی برکاهش وزن سکو
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

اندازه‌گیری پیچش استاتیکی و دینامیکی محورها- کاربرد ویژه در پایش ارتعاشات پیچشی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی یک الگوریتم استخراج مشخصه جهت عیب‌یابی سازه جکتی فراساحلی با استفاده از مدل فیزیکی و بروزرسانی مدل المان محدود
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شبیه سازی عددی خزه های دریایی چسبیده به بدنه شناورها و بکارگیری روشهای کاربردی و نوین به منظور کاهش نیروی درگ ناشی از آنها
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شبیه سازی الگوی جریان سه بعدی، توزیع دما و شوری سطحی آب در حوضه جنوبی دریای خزر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تعیین اولویت ها و تولید نقشه خطرپذیری مناطق ساحلی به ریزش های نفتی با مقایسه روش های تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه ای – مطالعه موردی سواحل استان بوشهر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی عملکرد مبدل انرژیWaveStar تحت پارامترهای امواج دریای خزر با شبیه‌سازی امواج منظم و نیروی فرود کریلوف
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

طراحی و ساخت یک غلاف جهت افزایش سرعت سیال با قابلیت استفاده برای توربین‌های آبی محوری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مدل سازی رسوب گذاری در خور بوشهر با استفاده از نرم افزار21 MIKE
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شبیه سازی مستقیم عددی جریان آشفته توسعه یافته در کانال با شرط مرزی لغزش روی یکی از دیوارها
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل عددی جریان سیال حول مقطع پروانه نیمه مغروق با پروفیل لبه انتهایی خطی در اعداد وبر متفاوت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 11, Number 22 (2016-3)


اصلاح پارامترهای طیفی موج در خلیج‌فارس با در نظر گرفتن برداشت‌های میدانی در آب‌های شمالی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی آزمایشگاهی تاثیر عدد رینولدز، فواصل کارگذاری و قطر‌نسبی در پدیده جدایش جریان اطراف خطوط لوله با آرایش سوار بر هم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی پاسخ مونوپایل ها تحت بارگذاری جانبی بوسیله مدلسازی سانتریفوژ
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رفتار دینامیکی سکوهای فراساحلی شابلونی مجهز به سیستم میراگر مایع تنظیم شده تحت تحریک لرزه‌ای
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

روش مناسب جداسازی انرژی امواج محلی از امواج دورآ در طیف فرکانسی موج
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

استفاده از روش جداسازی متغیرها برای مطالعه موج شکن شناور
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مدلسازی عددی روگذری موج از موجشکن توده سنگی با در نظر گرفتن اثر تخلخل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

کنترل سازه ای و تحلیل خستگی توربین بادی پایه کششی شناور فراساحلی با استفاده از میراگر جرم تنظیم شونده
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

محافظت از خطوط لوله فراساحلی با اضافه نمودن یک تیغه ی طولی نفوذ ناپذیر به زیر لوله
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

توسعه مدل عددی-نیمه تجربی جهت تخمین مشتقات هیدرودینامیکی یک AUV
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی عددی حرکت شتابدار یک ربات زیر آبی و تعیین ضرایب جرم افزوده آن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 11, Number 21 (2015-9)


مدل سازی امواج برخوردی به موج شکن مستغرق با استفاده از روش المان مرزی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارائه یک تابع توزیع جهتی مناسب برای امواج محدوده منطقه تنگه هرمز
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارائه یک ماژول محاسباتی جدید برای سیستم تحلیل دیجیتالی خط ساحلی (DSAS)، جهت شناسایی داده‌های مشکوک به خطا در داده‌های تغییرات خط ساحلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل لرزه‌ای سیستم‌های ثانویه نصب شده بر عرشه سکوهای دریایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل ابعادی شکل دهی سازه نیم کُروی از آلیاژ تیتانیوم 4-6، به روش هیدرواستاتیک-سوپرپلاستیک
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عیب یابی خطوط مهاری توربین بادی شناور با استفاده از روش کلاس بندی فازی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

محاسبه ضرائب مانور شناورها به کمک روش شناسایی سیستم مبتنی بر تست های مدل خودرانش
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مدل‌سازی عددی جریان‌های لایه‌بندی شده‌ی غیر‌همسان با استفاده از مدل آشفتگی صریح جبری تنش رینولدز
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

الزامات آزمایش مدل سکوهای پایه کششی در امواج
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 10, Number 20 (2015-3)


شناسایی جریان‌های زیردریایی توسط امواج صوتی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن سبک وخوردگی میلگرد آن جهت کاربرد در سازه‌های ساحلی و فراساحلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأثیر ناکاملی هندسی عضو مهاری روی ضرایب تمرکز تنش در اتصالات لوله‌ای T شکل سکوهای شابلونی تحت بارگذاری محوری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی روابط نیرو-تغییرمکان اعضای لوله‌ای فولادی تحت ضربه جانبی شبه‌استاتیکی سقوط اجسام
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی عملکرد طوقه‌های محافظ در کاهش عمق آبشستگی حول پایه استوانه ای قائم ثابت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شبیه‌سازی عددی اندرکنش موج با واحد نیروگاهی ستون نوسان‌گر آب در فضای یک‌بعدی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مطالعه رفتار خوردگی آلومینیوم AA2024-T6 پوشش داده شده به روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی در محیط دریایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شبیه سازی انتقال رسوب پشت موج شکن بندر انزلی با هدف مقایسه نرم افزار ایرانی PMO Dynamics و MIKE21
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی سکوهای پایه ثابت تحت امواج حدی منطقه خلیج فارس با استفاده از روش زمان دوام موج
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل ارتعاشات آزاد برج توربین بادی فراساحلی با سکوی ثابت تک شمع
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مطالعه آزمایشگاهی اثر اسلاشینگ بر حرکات یک کشتی حمل مایعات در امواج منظم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 10, Number 19 (2014-9)


تحلیل ارتعاشات اجباری رایزرهای دریایی غیرخطی با روش تحلیلی هموتوپی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تخمین آهنگ انتقال رسوب در امتداد ساحل با استفاده ازمدل‌های محاسباتی نرم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی آزمایشگاهی مقدار ضریب انتقال انرژی برای موج‌شکن‌های شناور پله‌ای
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شبیه‌سازی آیروهیدروالاستیک توربین بادی با سکوی کرجی‌وار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مدلسازی عددی نوسانات سطح آب و تغییرات فشار منفذی در بدنه موج‌شکن‌های توده سنگی سنتی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تغییرات سرعت باد در نزدیکی منطقه چابهار در دریای عمان در اثر تغییر اقلیم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی عوامل عدم‌قطعیت در عملکرد دینامیکی اسکله به‎روش المان محدود اتفاقی با استفاده از مدل ماتریس تصادفی ویشارت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 9, Number 18 (2014-3)


محاسبه حداکثر ارتفاع موج محتمل طی عمر طراحی سکوهای دریایی واقع در خلیج‬‬فارس
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل موج دوام اصلاح شده، سکوی پایه ثابت، تئوری موج نو، ارزیابی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

اثر حضور عامل خورنده بر رشد ترک خستگی در رایزرهای آب عمیق
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل عددی اثرات توزیع فشار هیدرودینامیکی بر روی شناور تندرو کامپوزیتی و بهینه‌سازی سازه شناور
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی و مقایسه آزمون های ارزیابی پارامترهای دوام بتن درحاشیه خلیج فارس
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رفتار تاندون ها و سکوی پایه کششی در حالت صدمه دیده
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شبیه‌سازی عددی اندرکنش موج با یک واحد نیروگاهی ستون نوسان‌گر آب در فضای دو‌بعدی قائم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی پاسخ سکوهای فراسـاحلی ثابت فلزی مجهز به آلـیاژ حافظه دار شکلی درعمق های مختلف تحت نیروی امواج
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 9, Number 17 (2013-9)


تحلیل فرآیندهای رسوبی بنادر لنگه و کنگ مبتنی بر تفسیر مدل‌های مفهومی و عددی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی عوامل انسانی در شناورهای تندرو
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تخمین مقدار انتقال رسوب در امتداد ساحل با استفاده از فرمول‌های نیمه تجربی و شبکه عصبی مصنوعی در سواحل نور
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تاثیر هیدروالاستیسیته در مدل سازی عددی کوبش
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل میدان توزیع دما در مجاورت خروجی و ورودی نیروگاه حرارتی ساحلی (نیروگاه پره‌سر)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شبیه سازی عددی امواج و مد ناشی از توفان گنو در خلیج چابهار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی عملکرد مدل‌های محاسباتی نرم در تخمین ارتفاع امواج در بندر انزلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مدلسازی عددی اندرکنش موج با دیوار متخلخل ساحلی در فضای دوبعدی در قائم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل هیدرودینامیکی و آکوستیکی پروانه های مغروق به شیوه عددی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 8, Number 16 (2013-3)


بررسی آزمایشگاهی و عددی حساسیت باربری محوری فشاری اعضای لوله‌ای فولادی به ناراستی‌های هندسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بهسازی لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه به وسیله جداگرهای لرزه‌ای
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مطالعه آزمایشگاهی اسکوات کشتی‌ها در کانال
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تاثیر فواصل کارگذاری خطوط لوله فراساحلی بر جدایش جریان اطراف آن ها با استفاده از مدل های آزمایشگاهی و عددی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

کاهش پراکندگی پاسخ لرزه ای سکو های ثابت فلزی دور از ساحل در برابر حرکات زمین حوزه نزدیک دارای پالس سرعت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی اثرات کمانش گیرها در جلوگیری از انتشار دینامیکی کمانش در خطوط لوله دریائی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

برآورد احتمالاتی ظرفیت سکوهای دریایی نوع جاکت به‌کمک روش تحلیل امواج تصادفی افزایشی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 8, Number 15 (2012-10)


ارزیابی رفتار لرزه‌ای سکوهای پایه ثابت با استفاده از روش زمان دوام
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

مطالعه آزمایشگاهی تاثیرعرض اولیه سکو و قطر مشخصه سنگدانه های لایه آرمور در پایداری موج شکن های سکویی شکل پذیر
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

مطالعه پارامتری توزیع فشار بر روی گوه به هنگام ورود به آب به روش تست مدل
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

طراحی کنترل کننده غیرخطی مد لغزشی و H_∞ غیرخطی برای پایدارسازی حرکات چرخشی رول شناور در حال سکون مجهز به عملگر ژایرو
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل ارتعاشات آزاد ورق های بیضوی ساخته شده از مواد FGM
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

شبیه‌سازی عددی شکست موج تنها بر روی ساحل شیب‌دار به‌ روش هیدرودینامیک ذرات هموار نسبتاً تراکم‌پذیر
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی مدل های تخمین عمر مفید خدمت رسانی برای سازه های بتن مسلح در محیط دریایی خلیج فارس
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

مطالعه آزمایشگاهی رفتار اتصالات عرشه سکوهای نفتی در آتش‌سوزی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 7, Number 14 (2012-3)


پیش یابی ارتفاع موج شاخص در خلیج فارس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با درخت های تصمیم رگرسیونی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقایسه روش‌های تحلیلی تجزیه امواج به منظور محاسبه ضریب انعکاس موج
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تاثیر عوامل هندسی بر جزر و مد در خورهای طویل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مدلسازی دوفازه بار بستر با استفاده از یک مدل لاگرانژ-لاگرانژی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی شاخص کاهش پخش کلراید در بتن از روشهای تجربی و تحلیلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بهینه سازی چند هدفه هیدرودینامیکی فرم بدنه شناور تندرو پلنینگ به کمک الگوریتم ژنتیک در آب آرام
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تعیین ضرایب هیدرودینامیکی زیرسطحی‌ها به روش تست مدل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تعیین مشتقات هیدرودینامیکی نیروی اسوی و گشتاور یاو با آزمایش مکانیزم صفحه ای یک زیر سطحی متقارن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی رفتار دینامیکی سکوهای دریایی نوع خود بالارو در خاک های دانه ای
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 7, Number 13 (2011-9)


اثرات بارهای ناشی از موج و باد بر ضرایب شدت تنش یک سازه فراساحلی ترکدار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی دو بعدی آبشستگی و پایداری پنجه موج شکن توده سنگی با استفاده از مدل سازی فیزیکی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مدل سازی هیدرودینامیکی جنوب خلیج فارس با استفاده از مدلDelft3D-FLOW
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

توسعه یک مدل سه بعدی روبات ماهی و مقایسه آزمایشگاهی نتایج
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مطالعه تاثیر حرارت و ضخامت ورق در پدیده برگشت فنری درحین فرم‌دهی کشش عمیق رویه‌های تیتانیومی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بهینهجسازی لایهجچینی ورقجهای کامپوزیتی تحت بار ضربهجای کوبش با بهرهجگیری از روش الگوریتم ژنتیک
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبخور، جرم و ارتفاع تیغه موج‌شکن شناور پانتونی تیغه‌دار بر میزان ضرایب انتقال و بازتاب در معرض امواج نامنظم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل خط ‌لوله دریایی در هنگام انتقال به محل نصب به روش کشیدن در سطح آب
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 6, Number 12 (2011-3)


بررسی تجربی و تئوری رفتار دینامیکی زیرسطحی‌ها
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی اثر مختصات مهاربندی بر نیروهای مهاری شناورهای پانتونی چند ردیفه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

پیش یابی 60 ساله مشخصات امواج در جنوب خلیج فارس با استفاده از مدلSWAN به روش شبه زمانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عملکرد لنگر تولیدی حاصل از مخزن مستغرق متحرک در کاهش دامنه پاسخ سکوی ثابت برجی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی آزمایشگاهی کاربرد رویه ‏های آسفالتی دانه ‏سنگی نرم به عنوان لایه حفاظتی در خاکریزهای ساحلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تدوین اصول و مدل ریاضی اندازه گیری حرکات ششگانه شناور پروازی در دریا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل الاستوپلاستیک ورق خن کشتی تحت اثر بار فشاری درون صفحه ای تک محوری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

استفاده از دیوار انحراف جریان جهت کنترل رسوبگذاری در بنادر رودخانهای
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 6, Number 11 (2010-9)


بررسی آزمایشگاهی ارتفاع بهینه تیغه بر روی میزان عبور امواج از موج‌شکن‌های شناور پانتونی تیغه ای
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی عددی سه بعدی الگوی جریان و تنش برشی بستر اطراف پایه های مخروطی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رسوب شناسی سواحل غرب خلیج نایبند و رسوبگذاری رسوبات کربناته در بندر صیادی عسلویه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مدل سازی عددی انتقال و پخش آلودگی نفتی در دریا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی کارایی مدل SWAN در شبیه سازی پراش امواج عبوری از دهانه موج شکن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

روشی جدید در قطعه بندی خودکار تصاویر ماهواره ای با دقت بالا برای استخراج خطوط ساحلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مدل سازی عددی برخورد سیال لزج با صفحه الاستیک شناور در یک حوضچه محدود
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی سرعت انتشار کمانش دینامیکی در خطوط لوله دریائی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

DEVELOPING A FORMULA TO REPRESENT THE SECOND-ORDER WAVE EFFECTS ON MOORED FLOATING STRUCTURES
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF OFFSHORE WAVE BUOY PERFORMANCE
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 5, Number 10 (2010-3)


استفاده از روش المان مرزی برای اجسام بالابر نزدیک سطح آزاد
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

پارامترهای هیدرودینامیکی جریان اطراف پایه‌ استوانه‌ای و بررسی عددی و تجربی آنها در حالت جریان آشفته
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

بررسی رفتار دینامیکی سکوهای ثابت فلزی دریایی در حالت نصب عرشه با روش شناور سازی با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزایشی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

بررسی دوام بتن مسلح در محیط دریایی خورنده شدید بر حسب موقعیت قرارگیری بتن نسبت به تراز آب دریا
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

تعیین پاسخ سکوهای نیمه مغروق در برابر امواج خطی به روش تقریبی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

مدلسازی عددی حوضچه های بنادر رودخانه‌ای و بررسی تاثیر رژیم جریان بر گردابه‌های افقی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

مقایسه روشهای جرم افزوده و آکوستیک در پیش‌بینی دهانه آزاد خطوط لوله فراساحل در هنگام زلزله
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

توسعه یک روش عددی حجم محدود برای ارزیابی عملکرد هیدرودینامیکی سازه های دریایی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

Volume 5, Number 9 (2009-9)


شبیه ساز دینامیکی انتشار صوت زیر آب در تنگه هرمز
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر رفتار بیرون کشش صندوقه‌های مکشی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

پیش‌بینی پارامترهای امواج ناشی از باد در دریای خزر با استفاده از روش درختان تصمیم رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

ارتقای کامپوزیت‌های پلیمری برای کاربردهای دریایی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

تأثیر شرایط امواج نامنظم بر عرض فرسایش یافته موج‌شکن‌های سکویی شکل‌پذیر
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

طراحی و تعقیب مسیر رباتهای زیرسطحی در محیطهای دینامیک با استفاده از روشهای حل تبدیل هوشمند و کلاسیک
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

بررسی رفتار سکوی خودبالابر در حین تصادم اولیه و ثانویه کشتی و در شرایط آسیب‌دیده پس از تصادم
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

Volume 4, Number 8 (2009-3)


بررسی عددی و تجربی پدیده جدایش جریان در اطراف خطوط لوله نیمه مدفون تحت جریان‌های دائمی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

ارزیابی میدان باد ماهواره‌ای QuikSCAT در دریاهای مجاور ایران با استفاده از داده‌های باد ایستگاههای سینوپتیک و مدلهای عددی جوی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

تخمین نیروی هیدرودینامیکی امواج وارد بر سازه‌های لاغر دریایی به روش SI
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

مدلسازی عددی توفان حاره‌ای گنو و امواج ناشی از آن در دریای عمان
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

شبیه سازی عددی سه بعدی الگوی جریان اطراف آبشکن های عمود بر ساحل و مایل با در نظر گرفتن شرایط مرزی مختلف
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

آنالیز دینامیکی سکوهای برجی مهارشده تحت اثر امواج نامنظم
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

Volume 4, Number 7 (2008-6)


گامی به سوی مطالعه اقلیم امواج در خلیج فارس و دریای عمان: شبیه سازی و صحت سنجی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

جابجایی پهنه های گل در اثر وقوع دوره ای فرسایش و رسوب در طول ساحل
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

تحلیل جریان خارجی با استفاده از تلفیق جریان لایه مرزی و جریان ایده آل
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

ارزیابی و مقایسه روش‌های نیمه‌تجربی و عددی در پیش‌بینی مشخصات امواج بنادر امیرآباد و بوشهر
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

کاربرد الگوریتم ژنتیک ساده در طراحی بهینه الگوی مهاربندی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

بررسی اثرات ناشی از خستگی در اتصالات سکوی جک‌آپ در دریای‌خزر
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

مقایسه موردی روش‌های مختلف تعیین تنش هات‌اسپات‌ در جزئیات سازه کشتی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

Volume 4, Number 6 (2007-9)


محاسبات جریان پتانسیل بدون لیفت با استفاده از فرمول کاچی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی پایداری موج شکن های شکل پذیر بر اساس نتایج آزمایشگاهی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

محاسبات پسای موج سازی یک شناور
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی ارتعاشات زیان بخش ناشی از امواج دریا، بر بیماران با شرایط بحرانی حمل شونده در شناورهای دریایی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

روشهای احتمالاتی در تحلیل سکوهای ثابت فلزی دریایی خلیج فارس تحت بارگذاری امواج
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

تاثیر ابعاد هندسی بدنه سکوی پایه کششی در پاسخ سازه تحت اثر امواج
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 3, Number 5 (2007-3)


روش عددی کارآمد در تحلیل دینامیکی سکوی پایه کششی تحت بار موج دریا
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

بررسی پدیده اسلمینگ در قایق پرنده
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

تحلیل خطوط لوله دریایی تحت بارگذاری ناشی از انتشار موج زلزله و حرکت گسل
[Abstract-FA] | [XML]

بررسی مسائل آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله با استفاده از مدل‌های عددی و فیزیکی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

مدل‌سازی عناصرمحدود انتشارخرابی در خطوط لوله دریایی
[Abstract-FA] | [XML]

اثر غلتش کشتی حفاری بر خستگی لوله حفاری در شرایط بارگذاری دامنه متغیر
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

Volume 3, Number 4 (2006-9)


مدلسازی عددی دوبعدی انتقال موج بر روی بسترهای لجنی نرم
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در تحلیل هیدرودینامیکی سکوهای شناور
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

شبیه‌سازی دو‌بعدی هیدرودینامیک دریاچه ارومیه برای تعیین الگوی جریان
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

تحلیل عددی نیروهای پسا و برا وارد بر بدنه‌ی زیر دریایی بدون سرنشین UUV
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

مطالعه انتشارامواج ضربه‌ای انفجار زیر آب بروش المان محدود
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

بررسی تجربی رشد عرضی و طولی جریان گل آلود سه بعدی در حالت غیر دایم
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

Volume 2, Number 1 (2006-3)


بررسی پایداری موج شکن‌های توده سنگی با لایه‌های آرمور متشکل از بلوک‌های آنتی‌فر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل مقاومت اضافی و نیروی دریفت در امواج منظم و نامنظم
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

بررسی تجربی اثرات پوشش هم جهت دیسک دوار بر گشتاور ناشی از اصطکاک پوسته‌ای
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

بررسی اثر تغییرات گام زمانی در مدلهای پیش بینی امواج در دریاچه ارومیه
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

بکارگیری مدل های مختلف کوپل شدگی سیال - جسم برای بررسی مشخصه های ارتعاشی در ناحیه قفل شدگی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

ارائه یک مدل سازه‌ای برای تحلیل تنش‌های موضعی در محل برخورد اعضای طولی و عرضی جداره کشتی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

تحلیل دینامیکی سکوهای تک پایه در شرایط خلیج فارس
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

Volume 1, Number 2 (2005-3)


محاسبه عددی امواج ناشی از حرکت شناور
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

مطالعات تجربی و نظری فیلترهای موج مشبک قائم
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

مدلسازی و پیش‌یابی امواج در دریایی خزر
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

طراحی کاتامارانهای مجهز به هیدروفویل با استفاده از روش شبکه گردابه‌های غیرخطی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

استحکام کمانشی ورقها در ساختمان کف کشتی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

برآورد نیروی ناشی از امواج و جریانهای دریایی بر سازه‌های لاغر به صورت‏‏ سری زمانی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

استفاده از روش SPH برای مدلسازی Sloshing در یک مخزن نیمه پر
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

Volume 1, Number 1 (2004-9)


رفتار الاستوپلاستیک ورق‌های واقع در معرض فشار درون‌صفحه‌ای
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

تأثیر اصول طراحی برای ساخت در طراحی بدنه کشتی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

استخراج نقشه هیدروگرافی با استفاده از داده های ماهواره ای
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]

آنالیز هیدرودینامیکی سکوهای شناور با پایه های کششی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [XML]