پیام خود را بنویسید

XML English Abstract Print


1- دانشگاه هرمزگان
2- دانشگاه صنعتی سهند
3- شرکت مهندسین تدوین توسعه پایدار
چکیده:   (99 مشاهده)
در این مطالعه الگوی بلند مدت انتقال رسوب و تغییرات خط ساحلی بندر صیادی زرآباد واقع در استان سیستان و بلوچستان با نرم افزار  Delft3D شبیه­ سازی شد. ابتدا واسنجی مدل با استفاده از داده­های میدانی موج و جزرومد در دسترس در دوره زمانی فروردین 83 تا مهرماه 84  در زمان احداث بندر بدون وجود دستک رسوب­گیر صورت گرفت. ضرایب انتقال ناشی از موج و جریان، اصطکاک و زبری بستر واسنجی شد. سپس صحت سنجی مدل در دوره زمانی بهمن ماه 91 تا مهرماه 93 همراه با دستک رسوب­گیر صورت گرفت. صحت مدل با داده­های میدانی در دسترس بررسی شد. پس از تایید اعتبار مدل، شبیه سازی بلند مدت ده ساله از مهرماه 93 تا مهرماه 1403 با رویکرد کاهش داده­های ورودی و تسریع مورفولوژیکی و به صورت مدل دو بعدی افقی (2DH) انجام شد. نتایج حاصل از شبیه­سازی نشان داد که طی دوره 10 ساله با وجود دستک رسوبگیر، انتقال رسوب قطع شده و پیشروی خط ساحلی و تغییر زاویه ساحل در پشت موجشکن شرقی بندر حالتی پایدار را به خود می­گیرد. همچنین، نتایج نشان داد که پیشروی خط ساحلی طی دوره ده ساله به حدی نیست که مشکل انتقال رسوب در آن رخ دهد.
متن کامل [PDF 1978 kb]   (37 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: هیدرودینامیک عددی
دریافت: 1403/1/14 | پذیرش: 1403/4/11

فهرست منابع
1. REZAEI, F., TAJZIEHCHI, M., SOLTANPOUR, M. and EMAMI, A.,(2014), PREDICTION OF WAVE CHARACTERISTICS IN PERSIAN GULF WITHIN QESHM AND HORMOZ ISLANDS USING SWAN WAVE MODEL, in International Conference on Coasts, Ports and marine Structures.
2. WILMINK, R., (2015), Accelerated morphological modelling: a schematized case study into the medium-and long-term morphological acceleration techniques Morfac and Mormerge, University of Twente, Master Thesis.
3. LESSER, G. R., ROELVINK, J. V., VAN KESTER, J. T. M. and STELLING, G.,(2004), Development and validation of a three-dimensional morphological model, Coastal engineering 51, p. 883-915, [DOI:10.1016/j.coastaleng.2004.07.014]
4. ROELVINK, J.,(2006), Coastal morphodynamic evolution techniques, Coastal engineering 53(2-3), p. 277-287. [DOI:10.1016/j.coastaleng.2005.10.015]
5. LATTEUX, B.,(1995), Techniques for long-term morphological simulation under tidal action, Marine Geology 126(1-4), p. 129-141. [DOI:10.1016/0025-3227(95)00069-B]
6. LESSER, G.,(2017), Approach to Medium-term Coastal Morphological Modelling-Unesco-ihe Phd Th, Taylor & Francis Limited. (PhD Thesis).
7. TROUW, K., ZIMMERMANN, N., MATHYS, M., DELGADO, R. and ROELVINK, D.,(2012), Numerical modelling of hydrodynamics and sediment transport in the surf zone: A sensitivity study with different types of numerical models, Coastal Engineering Proceedings 1(33), p. 23. [DOI:10.9753/icce.v33.sediment.23]
8. XIE DONGFENG, X. D., GAO SHU, G. S., WANG ZHENGBING, W. Z. and PAN CUNHONG, P. C.,(2013), Numerical modeling of tidal currents, sediment transport and morphological evolution in Hangzhou Bay, China. [DOI:10.1016/S1001-6279(13)60042-6]
9. FAYYAZ, M., SHAFIEEFAR, M. and DASTGHEIB, A.,(2017), TIDAL EFFECTS ON LONG-TERM MORPHOLOGY BEHAVIOUR IN LARGE TIDAL BASINS, Journal Of Marine Engineering 13(25), p. 91-104. http://marine-eng.ir/article-1-491-en.html
10. MORGAN, J. A., et al., (2020), The use of a morphological acceleration factor in the simulation of large-scale fluvial morphodynamics, Geomorphology 356, p. 107088 https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107088 [DOI:10.1016/j.geomorph.2020.107088.]
11. Tehran Berkeley Consulting Engineers. Zarabad fishing port study project report (2003), (In Persion).
12. MASSELINK, G. and SHORT, A. D.,(1993), The effect of tide range on beach morphodynamics and morphology: a conceptual beach model, Journal of coastal research, p. 785-800.
13. in ENGINEERS WFB& AC, RESEARCH JWAE. Development of a wave climate for the Oman sea coastline of iran.
14. HTTPS://OSS.DELTARES.NL/WEB/DELFT3D,(

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.