پیام خود را بنویسید

XML English Abstract Print


1- دانشگاه صنعت نفت
چکیده:   (109 مشاهده)
در این مقاله به آنالیز حساسیت ترمینال CALM، تحت پارامترهای عملیاتی مختلف همچون عمق آب، وزن زنجیر، سرعت جریان، دوره تناوب موج، طول هاوسر و همچنین جابجایی ترمینال در جهت‌های مختلف و میزان تاثیر حضور تانکر برای بررسی رفتار رایزر (با پیکره‌بندی لیزی اس) در حین عملیات تخلیه/بارگیری پرداخته شده است. ‌برای مدلسازی ابتدا مشخصه‌های پاسخ هیدرودینامیکی ترمینال و شناور تانکر با استفاده از نرم‌افزار2018  ANSYS AQWA محاسبه شده و سپس خروجی‌های به دست آمده به نرم افزار ORCAFLEX10 برای مدل‌سازی و سناریوهای عملیاتی محتمل و مطالعه پاسخ اندرکنشی ترمینال، تانکر، خطوط مهاربندی و شرایط محیطی منتقل می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که پاسخ دینامیکی ترمینال نسبت به تغییرات سرعت جریان بیشترین حساسیت را از خود نشان می‌دهد. همچنین نتیجه می‌شود برای رایزر، هنگام جابجایی ترمینال در جهت نزدیک شدن به محل اتصال رایزر به بستر دریا (PLEM)، کشش ایجاد شده؛ و برای جابجایی ترمینال در جهت دور شدن از PLEM، لنگر خمشی؛ حالت‌های بحرانی‌ را شامل می‌شوند. لنگر خمشی در ابتدای رایزر و کشش موثر در انتهای رایزر بیشترین تاثیر را از مود عملیاتی اندرکنشی میان تانکر و ترمینال، می‌پذیرند.
متن کامل [PDF 1342 kb]   (21 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سازه های فراساحلی
دریافت: 1398/11/15 | پذیرش: 1399/6/29

فهرست منابع
1. A. M. Salancy and R. G. Bea, "Offshore single point mooring systems for import of hazardous liquid cargoes," California Univ., Berkeley, CA (United States). Dept. of Naval Architecture …, 1994.
2. G. Rutkowski, "A comparison between conventional buoy mooring CBM, single point mooring SPM and single anchor loading SAL systems considering the Hydro-meteorological condition limits for safe ship's operation offshore," TransNav Int. J. Mar. Navig. Saf. Sea Transp., vol. 13, no. 1, 2019. [DOI:10.12716/1001.13.01.19]
3. "Marine Hoses | YOKOHAMA RUBBER Co., Ltd. MULTIPLE BUSINESS." [Online]. Available: https://www.y-yokohama.com/global/product/mb/marine-hoses/. [Accessed: 26-Nov-2019].
4. K. Wang, G.-K. Er, and V. P. Iu, "Nonlinear dynamical analysis of moored floating structures," Int. J. Non. Linear. Mech., vol. 98, pp. 189-197, 2018. [DOI:10.1016/j.ijnonlinmec.2017.10.025]
5. E. Esmailzadeh and A. Goodarzi, "Stability analysis of a CALM floating offshore structure," Int. J. Non. Linear. Mech., vol. 36, no. 6, pp. 917-926, 2001. [DOI:10.1016/S0020-7462(00)00055-X]
6. A. Pecher, A. Foglia, and J. P. Kofoed, "Comparison and sensitivity investigations of a CALM and SALM type mooring system for wave energy converters," J. Mar. Sci. Eng., vol. 2, no. 1, pp. 93-122, 2014. [DOI:10.3390/jmse2010093]
7. X. Qi, Y. Chen, Q. Yuan, G. Xu, and K. Huang, "Calm Buoy and Fluid Transfer System Study," in The 27th International Ocean and Polar Engineering Conference, 2017.
8. J. J. Ziccardi and H. J. Robins, "Selection of Hose Systems for SPM Tanker Terminals," in Offshore Technology Conference, 1970. [DOI:10.4043/1152-MS]
9. C. Eiken, "Pre-commissioning hose operations on the Valemon field in the North sea." University of Stavanger, Norway, 2013.
10. C. V. Amaechi, F. Wang, X. Hou, and J. Ye, "Strength of submarine hoses in Chinese-lantern configuration from hydrodynamic loads on CALM buoy," Ocean Eng., vol. 171, pp. 429-442, 2019. [DOI:10.1016/j.oceaneng.2018.11.010]
11. A. R. Cruces Girón, F. N. Corrêa, B. P. Jacob, and S. F. Senra, "An Integrated Methodology for the Design of Mooring Systems and Risers of Floating Production Platforms," in International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, 2012, vol. 44885, pp. 539-549. [DOI:10.1115/OMAE2012-83702]
12. A. R. C. Girón, F. N. Corrêa, A. O. V. Hernández, and B. P. Jacob, "An integrated methodology for the design of mooring systems and risers," Mar. Struct., vol. 39, pp. 395-423, 2014. [DOI:10.1016/j.marstruc.2014.10.005]
13. A. R. Cruces Girón, F. N. Corrêa, and B. P. Jacob, "Evaluation of Safe and Failure Zones of Risers and Mooring Lines of Floating Production Systems," in International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, 2013, vol. 55317, p. V001T01A024. [DOI:10.1115/OMAE2013-10411]
14. "AQWA User Manual." [Online]. Available: https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/14.0/en-us/help/wb_aqwa/wb_aqwa.html.
15. T. Edition, "API RP 2SK Design and Analysis of Stationkeeping Systems for Floating Structures," no. October 2005. 2014.
16. Orcaflex, OrcaFlex Manual version 9.7a,2015. section 1;3;4;6;7, 2015.
17. American Petroleum Institute, "Recommended Practice for Flexible Pipe (API Recommended Practice 17B Third Edition)," no. March. 2002.

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.