پیام خود را بنویسید
دوره 19، شماره 38 - ( 2-1402 )                   جلد 19 شماره 38 صفحات 136-125 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Barati A N, Akbarpour H R, eslami A. Pathology of Sea-Oriented Development of Makran Coasts with Emphasis on Upstream Documents. Marine Engineering 2023; 19 (38) :125-136
URL: http://marine-eng.ir/article-1-1029-fa.html
براتی امیر نظام، اکبرپور حمیدرضا، اسلامی الماس. آسیب‌شناسی توسعه دریامحور سواحل مکران با تاکید بر اسناد بالادستی. مهندسی دریا. 1402; 19 (38) :125-136

URL: http://marine-eng.ir/article-1-1029-fa.html


1- استادیار حقوق دانشگاه بین المللی علوم دریایی امام خمینی (ره)، مازندران، ایران
2- دکتری حقوق بین الملل عمومی، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، تهران، ایران
3- گروه پژوهشی توسعه، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران
چکیده:   (1008 مشاهده)
توسعه دریامحور یکی از مهم‌ترین مفاهیم مطرح شده در چند دهه اخیر است. در واقع توسعه دریامحور، راه میان‌بر توسعه برای کشورهایی با سواحل دریایی است. ایران نیز یکی از کشورهای دریایی است که دریای مکران از مهم‌ترین مناطق دریایی آن است. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، توسعه دریامحور سواحل مکران با تاکید بر اسناد بالادستی مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته است.
یافته‌های این پژوهش مبین این است که سواحل مکران از منظر راهبردی، اقتصادی و لجستیکی، به‌ویژه در حوزه‌های مختلف توسعه دریامحور از قبیل حمل‌و‌نقل دریایی، انرژی، گردشگری دریایی و منابع غذایی دریایی، از اهمیت و استعداد بالقوه بسیار زیادی برخوردار است. به طور کلی عدم‌توسعه این منطقه به عدم‌سرمایه‌گذاری کارآمد و اثر‌بخش داخلی و خارجی برمی‌گردد که خود نیز به دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی و البته حقوقی است.
در بررسی دلایل حقوقی می‌‌توان به عدم توجه اثربخش به مقوله توسعه دریامحور به صورت هنجاری، ساختاری و رفتاری، در اسناد بالادستی نظیر برنامه‌های شش‌گانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ضعف در اجرای برخی قوانین و مقررات مرتبط با توسعه سواحل مکران اشاره کرد.
 در نهایت به منظور تحقق توسعه دریامحور، ضروری است برخی اقدامات و الزامات داخلی از منظر هنجاری، ساختاری و رفتاری توسط دو قوه مقننه و مجریه، بخش خصوصی و نهادهای غیر‌دولتی صورت پذیرد. از منظر بین‌المللی نیز برخی اقدامات از جمله تعمیق روابط دوستانه مابین ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند و کشورهای دارای فناوری های دریایی پیش رفته، از اهمیت اساسی جهت تحقق توسعه دریامحور برخودار است.

 
متن کامل [PDF 964 kb]   (646 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: شرايط محيطي و زيست محيطي
دریافت: 1401/12/14 | پذیرش: 1402/2/12

فهرست منابع
1. [1] M. Pidwirny, "Fundamentals of Physical Geography," Introduction to the Oceans, 2006. [Online]. Available: http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8o.html. [Accessed 03 03 2023].
2. [2] D. Hoseini, "Geopolitics, our world and the future of sea power," Khabar online website, 27 01 2015. [Online]. Available: www.khabaronline.ir/news/397291. [Accessed 11 02 2023].
3. [3] R. Saleh Abadi, "Southern coasts of Iran, development and culture of maritime civilization," in National conference on processing the geopolitical potentials of development in the south-eastern coasts of Iran, Tehran, 2016.
4. [4] M. Abolghasemi , S. Mustafa, A. R. Maghami and F. Zahedi, "Makran Sea in documents and historical sources," Journal of Historical Researches of Iran and Islam, vol. 15, no. 28, pp. 1-18, 2021.
5. [5] A. Hagh Shenas, Iran's historical sovereignty over Tonb and Abu Musa islands, Tehran: Sina Publication, 2010.
6. [6] H. Monfared, "The role of maritime strategy in the development of maritime power of the Islamic Republic of Iran," in The first national conference on the development of Makran coasts and maritime authority of the Islamic Republic of Iran, Chabahar, 2013.
7. [7] United Nations, "Promotion and Strengthening of Sustainable Ocean-based Economies," The Division for Sustainable Development Goals (DSDG), 2021. [Online]. Available: https://sdgs.un.org/sites/default/files/2021-07/2014248-DESA-Oceans_Sustainable_final-WEB.pdf. [Accessed 11 02 2023].
8. [8] OECD, "Ocean economy and innovation," Organisation for Economic Co-operation and Development, 2022. [Online]. Available: www.oecd.org/ocean/topics/ocean-economy/. [Accessed 12 02 2023].
9. [9] f. Gholipour Moghadam, R. Esmailie, and M. Hadi Paykani, "Strategic components for socio-cultural sustainability of the sea-based development of Mokran beaches," Education of Marine Sciences, vol. 9, no. 29, pp. 75-95, 2022.
10. [10] European Commission, "Blue Growth," European Commission, 2010. [Online]. Available: https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/system/files/Blue%20Growth%20Final%20Report%2013092012.pdf. [Accessed 15 02 2023].
11. [11] United Nations, "Blue Economy Definitions," United Nations, 2022. [Online]. Available: www.un.org/regularprocess/sites/www.un.org.regularprocess/files/rok_part_2.pdf. [Accessed 15 02 2023].
12. [12] D. Blackmore, Warfare on the Mediterranean in the Age of Sail: A History, 1571-1866, North Carolina: Publisher McFarland, 2011.
13. [13] A. Abedian, "Historical background of navy in Iran," Ferdowsi Monthly, p. 107, 14 01 2010.
14. [14] B. Qayem, Investigating trade in the Persian Gulf with an emphasis on three strategic goods (dates, pearls and spices) from the early centuries of Islam until the end of the collapse of the Safavid state, Ahvaz: Shahid Chamran University of Ahvaz, 2014.
15. [15] S. A. Foroozani, "Historical Geography of Mokrān," Historical Sciences Studies, vol. 4, no. 1, pp. 173-190, 2013.
16. [16] V. Salehi, "India-Pakistan rivalry, an opportunity to develop Makran coast," Makran analytical news site, 22 07 2016. [Online]. Available: www.makran.ir/?p=11012. [Accessed 14 02 2023].
17. [17] N. Saeedi and K. Moradpoor, "The role of ports in the economic development process of the country," Bandar and Darya Monthly, p. 78, 22 05 2013.
18. [18] M. Mirzajani and H. Lotfi, "The Role and Influence of the Persian Gulf Coast and Makran Region on the International Economy and its Strategic Impact on Iran by Presenting a Strategic Model in Economic and Political Development," Journal of Geography and Regional Planning, vol. 8, no. 29, pp. 57-91, 2018.
19. [19] A. M. Haji-Yousefi and H. Narouei, "Geopolitics, Geo-economics and the Prospect of Iran-India Cooperation in Chabahar," International Quarterly Of Geopolitics, vol. 17, no. 63, pp. 61-87, 2021.
20. [20] H. Malek Hoseini, "An overview of Iran's important commercial corridors," Isfahan Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture, Isfahan, 2021.
21. [21] Iranian Fisheries Organization, Statistical Yearbook of Iranian Fisheries Organization, Tehran: Gilan Publication, 2017.
22. [22] General Administration of Bushehr Fisheries, "History of Fisheries Organization," Bushehr Fisheries General Administration, 2019. [Online]. Available: www.shilat-bushehr.ir/fa/pages/1368. [Accessed 18 02 2023].
23. [23] World Bank, "International tourism, number of arrivals," World Bank, 2018. [Online]. Available: https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=2018&most_recent_value_desc=true&start=1995. [Accessed 17 02 2023].
24. [24] D. Adel, "The strategy of sharing in maritime wealth," Bandar and Darya Monthly, p. 61, 23 08 2010.
25. [25] S. A. Khamenei, "Statements in the meeting of those involved in the construction of Jamaran destroyer," The information base of the Office of Preservation and Publication of the Works of Ayatollah Ali Khamenei, 19 02 2010. [Online]. Available: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8906. [Accessed 18 02 2023].
26. [26] F. Mozafari Khamene, F. Rahbar and S. Mohammadi, "Investment Difficulties and its Effect on Economic Growth in Iran," Journal of Economic Research (Tahghighat-E-Eghtesadi), vol. 42, no. 4, pp. 111-138, 2008.
27. [27] V. Afzali Abraqoui and N. Khani Qaryehgapi, "Causes and effects of capital flight in Iran's economy," World Economy, 02 06 2010. [Online]. Available: www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-608758. [Accessed 17 02 2023].
28. [28] N. Alizadeh, "Development and improvement of the business environment, a prerequisite for attracting foreign direct investment in achieving economic growth," Economic magazine, vol. 16, no. 7 -8, pp. 33-51, 2016.
29. [29] H. Khosravi, "Legal pathology of domestic and foreign investment system in Iran," Center for Strategic Research of The Expediency Council, 27 08 2020. [Online]. Available: https://csr.ir/0000H6. [Accessed 18 02 2023].
30. [30] H. a. Afsharian, "Maritime Goals and Visions of the Islamic The Republic of Iran in the 20 years horizon," Journal of maritime transport industry, vol. 4, no. 3, pp. 33-39, 2018.
31. [31] Ports and Maritime Organization, "Archive of the resolutions of the conference of coordination of mariدe organizations of Iran," coordination secretariat of the maritime bodies of the country, 2022. [Online]. Available: https://dhod.pmo.ir/fa/seminar/p67101443. [Accessed 21 02 2023].
32. [32] S. Jafari, "The reason for the non-development of marine industries is the non-implementation of the Marine Industries Development Law," marine press, 04 12 2022. [Online]. Available: https://marinepress.ir/plus/37139/. [Accessed 21 02 2023].
33. [33] Z. Abbasi, "Makran development triangle," Hamshahri newspaper, p. 24, 29 08 2022.
34. [34] Headquarters for the Development of Technology and, Roadmap of Iran's marine technologies, Tehran: Knowledge base of technology, 2017.
35. [35] S. a. Khamenei, "Notification the general policies of the fourth development program," The information base of the Office of Preservation and Publication of the Works of Ayatollah Ali Khamenei, 11 12 2003. [Online]. Available: https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37764. [Accessed 16 02 2023].
36. [36] Islamic Parliament Research Center, "Law of the fourth program of economic, social and cultural development of the Islamic Republic of Iran," Islamic Parliament Research Center Of The Islamic Republic Of IRAN, 01 09 2004. [Online]. Available: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94202. [Accessed 19 02 2023].
37. [37] S. a. Khamenei, "Notification the general policies of the fifth development program," The information base of the Office of Preservation and Publication of the Works of Ayatollah Ali Khamenei, 10 01 2009. [Online]. Available: https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=5389. [Accessed 19 02 2023].
38. [38] Islamic Parliament Research Center, "Law of the fifth five-year development program of the Islamic Republic of Iran," Islamic Parliament Research Center Of The Islamic Republic Of IRAN, 05 01 2011. [Online]. Available: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196. [Accessed 18 02 2023].
39. [39] S. a. Khamenei, "Notification the general policies of the sixth development program," The information base of the Office of Preservation and Publication of the Works of Ayatollah Ali Khamenei, 30 06 2015. [Online]. Available: https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30128. [Accessed 18 02 2023].
40. [40] Islamic Parliament Research Center, "Law of the 6th five-year economic, social and cultural development program of the Islamic Republic of Iran," Islamic Parliament Research Center Of The Islamic Republic Of IRAN, 05 04 2017. [Online]. Available: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547. [Accessed 18 02 2023].
41. [41] A. Mohammadipour, "Causes of failure of development programs," the World of Economics (Donya-e-Eqtesad), p. 1, 14 07 2022.
42. [42] M. Pal meh, "In the sea Area, we do not have a real decision-making authority," Transportation industry monthly, p. 8, 23 01 2023.
43. [43] M. Munsan, "Makran in the hope of access to the central regions," Eghtesad Saramad Newspaper, p. 5, 03 01 2022.
44. [44] S. a. Khamenei, "The general policies of the 7th plan were announced by the Supreme Leader," The information base of the Iranian government, 13 09 2022. [Online]. Available: https://dolat.ir/detail/395982. [Accessed 18 02 2023]. [DOI:10.1002/ltl.20711]
45. [45] M. Rahimi, "Maritime economy can be the basis of resistance economy," Eghtesad Saramad Newspaper, p. 1, 05 02 2023.
46. [46] M. Ostadi Jafari, "Sea-based development and sea economy, an irreplaceable necessity in the realization of the country's dynamic and resilient economy," Islamic Parliament Research Center, 20 09 2021. [Online]. Available: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1677582. [Accessed 18 02 2023].

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.