پیام خود را بنویسید
دوره 18، شماره 37 - ( 12-1401 )                   جلد 18 شماره 37 صفحات 41-28 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Izadi A, Esfandiari A. FEM Updating of Ship Structure by The Sensitivity Equation of Transmissibility Function. Marine Engineering 2023; 18 (37) :28-41
URL: http://marine-eng.ir/article-1-1011-fa.html
ایزدی احمد، اسفندیاری اکبر. بهنگام‎ رسانی مدل سازه‎ بدنه شناور بوسیله معادله حساسیت تابع انتقال‎ پذیری. مهندسی دریا. 1401; 18 (37) :28-41

URL: http://marine-eng.ir/article-1-1011-fa.html


1- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده:   (947 مشاهده)
این مطالعه یک رویکرد جدید بهنگام رسانی مدل اجزاء محدود مبتنی بر حساسیت را برای تخمین پارامترهای سازه ای با استفاده از داده های مبتنی بر خروجی ارائه نموده و یک معادله حساسیت شبه دقیق بر اساس داده های تابع انتقال پذیری را معرفی می نماید. پاسخ‌های سازهای اندازه‌گیری‌شده سازه آسیب دیده برای بهبود دقت معادله حساسیت در روابط ریاضی گنجانده شده‌اند. برای بهبود نتایج تخمین پارامتر، مجموعه معادلات حساسیت نرمال شده، با الگوریتم حداقل مربعات حل شده­اند. عملکرد روش پیشنهادی، بر اساس دادههای عددی مدل پوسته بدنه یک شناور ارزیابی میشود. از رویکردهای مناسب برای انتخاب نقاط تحریک و جای­گذاری بهینه حسگر استفاده شده است. پایداری روش پیشنهادی در برابر خطاهای اندازه‌گیری و مدل‌سازی جرم، و ناقص بودن پاسخ‌های اندازه‌گیری شده، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
متن کامل [PDF 2049 kb]   (226 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سازه کشتی
دریافت: 1401/8/10 | پذیرش: 1401/9/17

فهرست منابع
1. Zhang S, Pedersen PT, Ocakli H. 2015. Collisions damage assessment of ships and jack-up rigs. Ships and Offshore Structures. 10(5). [DOI:10.1080/17445302.2014.1003173]
2. Deeb H, Mehdi RA, Hahn A. 2017. A review of damage assessment models in the maritime domain. Ships and Offshore Structures. 12. [DOI:10.1080/17445302.2016.1278317]
3. Sohn H, Farrar CR, Hemez FM, Czarnecki JJ. 2004. A Review of Structural Health Monitoring Literature : 1996-2001; Los Alamos National Laboratory Report, LA-13976-MS. Los Alamos. LA-13976-M(LA-13976-MS).
4. Salawu OS, Williams C. 1995. Review of full-scale dynamic testing of bridge structures. Engineering Structures. 17(2). [DOI:10.1016/0141-0296(95)92642-L]
5. Yang ZR, Li HS, Guo XL, Li HY. 2007. Damage assessment in pipeline structures using modal parameter. In: Ships and Offshore Structures. Vol. 2. [DOI:10.1080/17445300701430572]
6. Cawley P, Adams RD. 1979. The location of defects in structures from measurements of natural frequencies. The Journal of Strain Analysis for Engineering Design. 14(2). [DOI:10.1243/03093247V142049]
7. Salawu OS. 1997. Detection of structural damage through changes in frequency: A review. Engineering Structures. 19(9). [DOI:10.1016/S0141-0296(96)00149-6]
8. Thyagarajan SK, Schulz MJ, Pai PF, Chung J. 1998. Detecting structural damage using frequency response functions. Journal of Sound and Vibration. 210(1). [DOI:10.1006/jsvi.1997.1308]
9. Esfandiari A, Bakhtiari-Nejad F, Sanayei M, Rahai A. 2010. Structural finite element model updating using transfer function data. Computers and Structures. 88(1-2). [DOI:10.1016/j.compstruc.2009.09.004]
10. Asgarian B, Aghaeidoost V, Shokrgozar HR. 2016. Damage detection of jacket type offshore platforms using rate of signal energy using wavelet packet transform. Marine Structures. 45. [DOI:10.1016/j.marstruc.2015.10.003]
11. Xu M, Wang S, Li H. 2019. A residual strain energy based damage localisation method for offshore platforms under environmental variations. Ships and Offshore Structures. 14(7). [DOI:10.1080/17445302.2018.1558727]
12. Pandey AK, Biswas M, Samman MM. 1991. Damage detection from changes in curvature mode shapes. Journal of Sound and Vibration. 145(2). [DOI:10.1016/0022-460X(91)90595-B]
13. Sampaio RPC, Maia NMM, Silva JMM. 1999. Damage detection using the frequency-response-function curvature method. Journal of Sound and Vibration. 226(5). [DOI:10.1006/jsvi.1999.2340]
14. Hjelmstad KD, Shin S. 1997. Damage Detection and Assessment of Structures from Static Response. Journal of Engineering Mechanics. 123(6). [DOI:10.1061/(ASCE)0733-9399(1997)123:6(568)]
15. Yeo I, Shin S, Lee HS, Chang S-P. 2000. Statistical Damage Assessment of Framed Structures from Static Responses. Journal of Engineering Mechanics. 126(4). [DOI:10.1061/(ASCE)0733-9399(2000)126:4(414)]
16. Liu K, Yan RJ, Guedes Soares C. 2018a. Damage identification in offshore jacket structures based on modal flexibility. Ocean Engineering. 170. [DOI:10.1016/j.oceaneng.2018.10.014]
17. Ricles JM, Kosmatka JB. 1992. Damage detection in elastic structures using vibratory residual forces and weighted sensitivity. AIAA Journal. 30(9). [DOI:10.2514/3.11219]
18. Lew JS. 1995. Using transfer function parameter changes for damage detection of structures. AIAA Journal. 33(11). [DOI:10.2514/3.12965]
19. Providakis C, Tsistrakis S, Voutetaki M, Tsompanakis Y, Stavroulaki M, Agadakos J, Kampianakis E, Pentes G. 2015. A new damage identification approach based on impedance-type measurements and 2D error statistics. Structural Monitoring and Maintenance. 2(4). [DOI:10.12989/smm.2015.2.4.319]
20. Marwala T. 2010. Finite-element-model updating using computional intelligence techniques: Applications to structural dynamics. [DOI:10.1007/978-1-84996-323-7]
21. Malekzehtab H, Golafshani AA, Nikraz H. 2013. Application of Finite-Element Model Updating in Damage Detection of Offshore Jacket Platforms Using Particle Swarm Optimization with Noisy Modal Data. [DOI:10.3850/978-981-08-7920-4_St-155-0457]
22. Hokmabady H, Mojtahedi A, Ali Lotfollahi-Yaghin M, Farajpour I. 2019. Calibration and Bias-Correction of the Steel Offshore Jacket Platform Models Using Experimental Data. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering. 145(3). [DOI:10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000509]
23. Hokmabady H, Mojtahedi A, Mohammadyzadeh S, Ettefagh MM. 2019. Structural control of a fixed offshore structure using a new developed tuned liquid column ball gas damper (TLCBGD). Ocean Engineering. 192. [DOI:10.1016/j.oceaneng.2019.106551]
24. Izadi A, Esfandiari A. 2022. Structural damage identification by a sensitivity-based finite element model updating method using transmissibility function data. Ships and offshore structures. [Internet]. [accessed 2022 Sep 12] [DOI:10.1080/17445302.2022.2120296]
25. Mottershead JE, Link M, Friswell MI. 2011. The sensitivity method in finite element model updating: A tutorial. Mechanical Systems and Signal Processing. 25(7). [DOI:10.1016/j.ymssp.2010.10.012]
26. Lin RM, Lim MK, Ong JH. 1993. Improving finite element models in the higher frequency range using modified frequency response function sensitivity method. Finite elements in analysis and design. 15(2):157-175. [DOI:10.1016/0168-874X(93)90063-V]
27. Lin RM, Lim MK, Du H. 1995. Improved inverse eigensensitivity method for structural analytical model updating. Journal of Vibration and Acoustics, Transactions of the ASME. 117(2). [DOI:10.1115/1.2873889]
28. Chen HP, Maung TS. 2014. Regularised finite element model updating using measured incomplete modal data. Journal of Sound and Vibration. 333(21). [DOI:10.1016/j.jsv.2014.05.051]
29. Esfandiari A. 2017. An innovative sensitivity‐based method for structural model updating using incomplete modal data. Structural Control and Health Monitoring. 24(4):e1905. [DOI:10.1002/stc.1905]
30. Esfandiari A, Bakhtiari-Nejad F, Rahai A. 2013. Theoretical and experimental structural damage diagnosis method using natural frequencies through an improved sensitivity equation. International Journal of Mechanical Sciences. 70. [DOI:10.1016/j.ijmecsci.2013.02.006]
31. Esfandiari A, Vahedi M. 2018. Enhanced Sensitivity for Structural Damage Detection Using Incomplete Modal Data. International Journal of Structural Stability and Dynamics. 18(4). [DOI:10.1142/S0219455418500542]
32. Wang BP. 1991. Improved approximate methods for computing eigenvector derivatives in structural dynamics. AIAA Journal. 29(6). [DOI:10.2514/3.59945]
33. Sanayei M, Esfandiari A, Rahai A, Bakhtiari-Nejad F. 2012. Quasi-linear sensitivity-based structural model updating using experimental transfer functions. Structural Health Monitoring. 11(6). [DOI:10.1177/1475921712451952]
34. Zhou YL, Abdel Wahab M. 2017. Cosine based and extended transmissibility damage indicators for structural damage detection. Engineering Structures. 141. [DOI:10.1016/j.engstruct.2017.03.030]
35. Zhou YL, Cao H, Liu Q, Wahab MA. 2017. Output-based structural damage detection by using correlation analysis together with transmissibility. Materials. 10(8). [DOI:10.3390/ma10080866]
36. Zhou YL, Qian X, Birnie A, Zhao XL. 2018. A reference free ultrasonic phased array to identify surface cracks in welded steel pipes based on transmissibility. International Journal of Pressure Vessels and Piping. 168. [DOI:10.1016/j.ijpvp.2018.09.006]
37. Khalil A, Aljanaideh KF. 2018. Aircraft Structural Health Monitoring Using Transmissibility Identification. In: Vol. 51. [DOI:10.1016/j.ifacol.2018.09.068]
38. Yan WJ, Zhao MY, Sun Q, Ren WX. 2019. Transmissibility-based system identification for structural health Monitoring: Fundamentals, approaches, and applications. Mechanical Systems and Signal Processing. 117. [DOI:10.1016/j.ymssp.2018.06.053]
39. Zhou XQ, Xia Y, Hao H. 2013. Sensor placement for structural damage detection considering measurement uncertainties. Advances in Structural Engineering. 16(5). [DOI:10.1260/1369-4332.16.5.899]
40. Esfandiari A, Bakhtiari-Nejad F, Rahai A, Sanayei M. 2009. Structural model updating using frequency response function and quasi-linear sensitivity equation. Journal of Sound and Vibration. 326(3-5). [DOI:10.1016/j.jsv.2009.07.001]
41. Hajela P, Soeiro FJ (1990), Recent developments in damage detection based on system identification methods. Structural Optimization, 2(1):1-10. [DOI:10.1007/BF01743515]
42. Hjelmstad KD, Wood SL, Clark SJ (1992), Mutual Residual Energy Method for Parameter Estimation in Structures. Journal of Structural Engineering, 118(1):223-242. [DOI:10.1061/(ASCE)0733-9445(1992)118:1(223)]
43. Mottershead JE, Link M, Friswell MI (2011), The sensitivity method in finite element model updating: A tutorial. Mechanical Systems and Signal Processing, 25(7):2275-2296. [DOI:10.1016/j.ymssp.2010.10.012]
44. Baybordi S, Esfandiari A. 2022. A novel sensitivity-based finite element model updating and damage detection using time domain response. Journal of Sound and Vibration [Internet]. [accessed 2022 Aug 1]537:117187 [DOI]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.