پیام خود را بنویسید

You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML افزایش دقت و قابلیت اطمینان در ناوبری اینرسی با استفاده از IMU افزونه‌ی دوار
مجتبی هاشمی ، علیرضا نادری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تعیین نقاط آسیب پذیر اسکله‌های شمع و عرشه در برابر بار انفجار – مطالعه موردی
سید احمد حسینی ، بهروز نصیری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مدلسازی عددی روگذری موج از موج‌شکن سکویی مرکب
سیدمرتضی مرعشیان، مهدی عجمی ، احمد رضایی مزیک
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML حل معادلات حاکم بر امواج دریا به صورت غیر خطی و طراحی دستگاه استحصال انرژی از نوع CETO از امواج جزایر لارک و فارور
جلال قاسمی ، عاطفه ملکی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی رفتار سیستم مهار برای یک طرح مفهومی از توربین بادی شناور اسپار در شرایط بقاء
شیما تفضلی، روزبه شفقت
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کاهش مصرف سوخت شناور تجاری با بهینه‌سازی تریم
محمد سعید سیف، علیرضا کاظمی پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML رهیافتی برای کاهش عمق کاربری یک گلایدر زیرسطحی با موتور حرارتی
محمدعلی رسولی ، محمد رحیمی آهویی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری کششی پی‌های لبه‌دار دایره‌ای واقع بر بستر ماسه
سجاد قلی پور، مسعود مکارچیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر پایداری ستون آب دریا بر دینامیک حرکت و ارتفاع نفوذ پلومهای نفتی رها شده از بستر
بهروز بافنده، عباسعلی علی اکبری بیدختی ، کامران لاری، مجتبی عظام
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل هیدرودینامیکی و فرکانسی SPM با مهاربندی متقارن به روش عددی در شرایط محیطی خلیج فارس
پرستو زمانی مفرد، سعید کاظمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تاثیر هندسه بویه بر روی توان مبدل جاذب انرژی موج با استفاده از مهار کتنری
شادی گودرزی، مهدی حمیدی ، رضا دزواره رسنانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تأثیر مشخصات بار جانبی بر رفتار مونوپایل با استفاده از مدل‌سازی فیزیکی
مهدی شهیدی خواه ، مجید مرادی، علیرضا خمسه
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شبیه‌سازی عددی هیدرودینامیک جریان حول بدن دلفین در سیال ویسکوز
محمدحسین نهاوندیان ، احمد ایزدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بکارگیری شبکه‌ عصبی پرسپترون چند‌لایه و ماشین بردار پشتیبانی بمنظور مدلسازی رفتار هیدرودینامیکی موج شکن قائم نفوذپذیر با هسته متخلخل
مصطفی گندمی ، محرم دولتشاهی پیروز، ایمان ورجاوند، محمد رضا نیکو
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر سطح آزاد بر عملکرد هیدرودینامیکی پروانه
محمد حسن زارع ، سید امیر عباس علومی، امیر حسین نگهی، سید علی آقا میرجلیلی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شبیه‌سازی عددی سه‌بعدی تولید و انتشار موج سونامی ناشی از لغزش صفحات مکران و بالاروی موج در خلیج چابهار و سواحل مکران
مسیح هنرمند، احمد شانه ساززاده ، مهدی زندی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل قابلیت اطمینان مبتنی بر پیامدهای هزینه ای مود خرابی ترکیدگی در خطوط لوله‌ی دریایی
بهرام مهرافروز، پدرام عدالت ، مجتبی دیانتی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.