پیام خود را بنویسید

You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML استخراج نقشه عمق‌سنجی سواحل دریای خزر با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای
نعمت اله کریمی *، مسعود بحرینی مطلق، اشکان فرخ نیا، رضا روزبهانی، سیده معصومه بنی هاشمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مدلسازی خیزآب ناشی از طوفانهای حاره‌ای ناناوک و آشوبا در محدوده سواحل مکران
احمد رضایی مزیک *، عقیل حاج مومنی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML طراحی گلوله سوپرکاویتاسیون مناسب برای کلت غواصی
اصغر مهدیان *، محمد مونسان، سعید حیدری کبریتی، بهروز شهریاری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی رفتار دینامیکی خاک ماسه بندر استحصالی انزلی بهسازی شده با خرده پلی- اتیلن ترفتالات ضایعاتی (PET)
محمد توفیق تبریزی، محسن کرامتی *، امین رامش
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل قابلیت اطمینان شمع تحت بار جانبی
ناصر شابختی، سعید غفارپور جهرمی *، بهزاد رحیمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شبیه‌‌سازی سه‌‌بعدی مونوپایل تحت بار توأم موج و باد در خاک با قابلیت روانگرایی
سیده فاطمه احمدتبار سرخی، علی عسگری *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML طراحی و ساخت حسگر سرعت آبی بر مبنای قانون برنولی برای کاربرد در رونده‌های هوشمند زیرسطحی
محمدتقی ثابت *، حسین بهروز، حسین نورمحمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل عددی خطوط مهار توربین بادی شناور و محاسبه توزیع آماری نیروی مهار
مرضیه صیادی، محمد رضا زارعی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML استفاده از انرژی امواج به منظور انتقال آب دریا به سواحل به وسیله مبدل انرژی موج صفحه‌ای
پیمان کشاورز آب پرده، مسیح ذوالقدر *، سید محمد علی زمردیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کنترل آرایش حرکت گروهی از ربات بدون سرنشین خودمختار زیرسطحی در یک ساختار سوئیچ شونده همراه با تأخیر
مرتضی حق پرست، احسان طاهری *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی المان پایدارساز تور ماهیگیری بر رفتار پیچ شناور پروازی در امواج منظم
تقی علی اکبری، مهدی عجمی *، محمد مونسان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر یک نمونه شناور کاتاماران با تاکید بر تحلیل مودال، جرم و میرایی افزوده
محمدرضا نجفی *، محمدجواد یارمحمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.