پیام خود را بنویسید

You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML مطالعه آزمایشگاهی اثر اسلاشینگ بر حرکات یک کشتی حمل مایعات در امواج منظم
فرهود آذرسینا *، روزبه پناهی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل ارتعاشات آزاد برج توربین بادی فراساحلی با سکوی ثابت تک شمع
مهدی فیض اله زاده *، محمد جواد محمودی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی سکوهای پایه ثابت تحت امواج حدی منطقه خلیج فارس با استفاده از روش زمان دوام موج
وحید رضا جهانمرد، محمد علی داستان دیزناب *، محمد رضا تابش‌پور، محمد سعید سیف
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شبیه سازی انتقال رسوب پشت موج شکن بندر انزلی با هدف مقایسه نرم افزار ایرانی PMO Dynamics و MIKE21
الهام جعفرزاده، سیدعلی ایوب زاده *، مسعود منتظری نمین، اصغر بهلولی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه رفتار خوردگی آلومینیوم AA2024-T6 پوشش داده شده به روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی در محیط دریایی
رضا صالح، مصطفی علیزاده *، سجاد بردبار
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شبیه‌سازی عددی اندرکنش موج با واحد نیروگاهی ستون نوسان‌گر آب در فضای یک‌بعدی
سید حمیدرضا صاحب الزمانی *، مسعود منتظری نمین
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی عملکرد طوقه‌های محافظ در کاهش عمق آبشستگی حول پایه استوانه ای قائم ثابت
رضا یزدانی، علیرضا مجتهدی *، محمدعلی لطف اللهی یقین
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی روابط نیرو-تغییرمکان اعضای لوله‌ای فولادی تحت ضربه جانبی شبه‌استاتیکی سقوط اجسام
مهدی عزتی *، مصطفی زین الدینی، طاهره مسعودی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر ناکاملی هندسی عضو مهاری روی ضرایب تمرکز تنش در اتصالات لوله‌ای T شکل سکوهای شابلونی تحت بارگذاری محوری
حمید احمدی *، محمدعلی لطف اللهی یقین، میرمحمد فاتحی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن سبک وخوردگی میلگرد آن جهت کاربرد در سازه‌های ساحلی و فراساحلی
محمد جواد کتابداری *، رضا کوکبی سیوکی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شناسایی جریان‌های زیردریایی توسط امواج صوتی
رهام انصاری مهر *، حمیدرضا رییس السادات
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.