پیام خود را بنویسید

هیأت تحریریه

سردبیر و مدیر مسئول: دکتر محمد سعید سیف

ویراستار علمی: دکتر مهدی عجمی، دانشگاه صنعتی شاهرود
هیأت تحریریه:
۱- دکتر علی اکبر آقا کوچک، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
۲- دکتر مهدی بهزاد، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۳- دکتر وحید چگینی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۴- دکتر محمدرضا خدمتی، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۵- دکتر حمید زراعتگر، استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۶- دکتر مصطفی زین الدینی، استاد گروه عمران دانشگاه خواجه نصیر
۷- دکتر محمد سعید سیف، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۸- دکتر مهدی شفیعی فر، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
۹- دکتر حسن صیادی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۱۰- دکتر مجید عباسپور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۱۱- دکتر حسن قاسمی، ااستاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۲- دکتر محمدجواد کتابداری، دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳- دکتر سعید مظاهری، استادیار سازه‌های دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
۱۴-  دکتر نوروز محمد نوری، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران


دفعات مشاهده: 11065 بار   |   دفعات چاپ: 1150 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 39 بار   |   0 نظر

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.