پیام خود را بنویسید

راهنمای نویسندگان

 برای دریافت فرمت مقالات فارسی اینجا کلیک کنید.

راهنما برای نویسندگان :
 از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود که مقاله خود را با توجه به نکات زیر تهیه و به دفتر نشریه ارسال نمایند.
۱- مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ شده باشد. هیأت تحریریه انتظار دارد که نویسندگان محترم تا هنگامی که جواب پذیرش از نشریه مهندسی دریا نرسیده است مقاله خود را برای نشریه دیگری جهت چاپ ارسال نفرمایند.
۲- بررسی اصالت علمی مقاله توسط سامانه های شرکت یکتاوب و وبسایت همتاجو (برای مقالات فارسی) پیش از ارسال به داوری انجام خواهد شد.
۲-‌  عنوان مقاله کوتاه اما معرف محتوای مقاله باشد و با در نظر گرفتن فواصل بین کلمات نباید از ۶۰ حرف تجاوز نماید و با قلم میترا سیاه ۱۸ تایپ گردد.
۳- نام نویسنده(ها) مقاله با قلم میترا سیاه ۱۴ ـ دانشگاه یا محل کار نویسنده(ها) با قلم میترا ۱۲ باید در زیر عنوان مقاله ذکر شود.
۴-‌ چکیده مقاله با قلم نازنین نازک ۱۱ و واژه‌های کلیدی با قلم نازنین ۱۰ به صورت دو ستونی تایپ گردد، چکیده نباید از حدود ۱۵۰ کلمه تجاوز نماید. چکیده مقاله بایستی حاوی نکات اصلی و نتایج مقاله باشد به طوری که آنرا بتوان جداگانه چاپ نمود.
۵-‌ متن اصلی با مقدمه آغاز و با نتیجه‌گیری پایان یابد. بسته به نوع مقاله، دارای بخشهای نظری، شرح دستگاه، روش آزمایش، روش حل یا محاسبه و ارائه نتایج و بحث باشد.
۶-‌ سیستم آحاد قابل قبول، سیستم بین‌المللی (SI ) می‌باشد و در مواقع ضروری لازم است معادل آن در سیستم واحدهای دیگر در داخل پرانتز بکار رود.
۷-‌ اشکال و نمودارهای مربوط به مقاله حتماً اصل بوده و کیفیت مطلوب داشته باشند. توضیحات اشکال با قلم نازنین سیاه ۱۰ تایپ گردد. اندازه قلم ها بگونه‌ ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن نیز خوانا باشند.
۸-‌ در انتهای هر مقاله لازم است که طی پاراگرافهای جداگانه نتایج، فهرست منابع و واژه‌نامه ( در صورت استفاده از کلمات خارجی جدید ) ارائه شوند.
۹- حجم مقاله نباید از حدود ۷۵۰۰ کلمه و یا حداکثر ۱۲ صفحه‌چاپی به قطع نشریه تجاوز نماید. (با در نظر گرفتن محل جداول ـ اشکال ـ خلاصه ـ نتایج و فهرست منابع به صورت دو ستونی)
۱۰- مقالات روی کاغذ A۴ با ( حاشیه‌های بالا و پایین و چپ و راست Cm۱.۵ ) و با قلم نازنین ۱۲ نرم افزار   Word به صورت دو ستونی (مطابق رویه صفحه آرایی موجود ) تایپ گردد. فواصل بین خطوط بصورتSingle مطابق نمونه حاضر باشد.
۱۱- شماره ترتیب منابع در متن مقاله داخل کروشه نوشته شود. شماره روابط ریاضی داخل پرانتز شود. اشاره به پاورقی با شماره‌هائی در بالای کلمه مشخص شود.
۱۲- در مورد واژه‌های علمی که قبلاً به کار برده نشده معادل خارجی آنها در انتهای مقاله آورده شود.
۱۳- فهرست منابع بصورت دو ستونی باید مطابق نمونه زیر با قلم  Times New Roman ۱۱  آماده گردد.


۱- Patankar, S.V. and Spalding, D.B., (۱۹۷۲), A Calculation Procedure for Heat, Mass and Momentum Transfer in Three Dimensional Parabolic Flows, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. ۱۵, p.۱۷۸۷-۱۷۹۰.  https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/۰۰۱۷-۹۳۱۰(۷۲)۹۰۰۵۴-۳

در صورت استفاده از نرم افزار endnote برای رفرنس دهی، میتوانید از استایل نشریه استفاده نمایید. برای دانلود استایل نشریه اینجا کلیک کنید.
۱۴- عنوان مقاله به زبان انگلیسی با قلم Times New Roman و بصورت Bold با اندازه ۱۶ تایپ گردد.
۱۵- چکیده مقاله به زبان انگلیسی که از ۱۵۰ کلمه تجاوز نمی‌نماید نیز باید ارائه شود.
۱۶- فایل کامل مقاله با فرمت docx و فایل بدون نام نویسندگان با فرمتPDF مقاله باید از طریق سایت نشریه به نشانی ذیل ارسال گردد. وب سایت نشریه: www.marine-eng.ir  پست الکترونیک: infomarine-eng.ir
۱۷- مسئولیت ارائه صحیح مطالب مقاله بعهده نویسنده مقاله است. لذا نسخه‌ای از مقاله آماده برای چاپ جهت آخرین تصحیح به نویسنده ارسال خواهد شد. اگر تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد در موقع ارسال مقاله مشخص نمایند که مکاتبات بعدی با کدام یک از آنها انجام گیرد.
۱۸- خوانندگان می‌توانند بحث درباره مقالات چاپ شده را حداکثر تا سه ماه پس از انتشار مقاله به دفتر نشریه ارسال دارند تا در صورت تصویب هیأت تحریریه جهت دعوت از نویسنده مقاله برای تهیه پاسخ نسبت به چاپ آن در شماره‌های بعدی اقدام گردد. این گونه اظهار نظرها حداکثر در دو شماره بعد از شماره‌ای که مقاله در آن به چاپ رسیده، چاپ خواهد شد.
۲۰- مقاله پذیرفته شده برای چاپ که حروف‌چینی گردیده است قابل تغییر نیست. چنانچه نویسنده مقاله علاقمند به اضافه کردن توضیحات یا مطالب بسیار ضروری دیگر باشد ممکن است آنها را بصورت حداکثر یک پاراگراف در آخر مقاله بیاورد.
۲۱- مقاله ارسالی به دفتر نشریه مهندسی دریا پس از طی مراحل داوری مسترد نمی‌شود.
۲۲- در صورتی که در طی تهیه مقاله، نویسندگان از حمایت شخص یا ارگانی استفاده نموده اند، لازم است این مورد در انتهای مقاله ذکر گردد.

حق انتشار
بعد از پذیرش مقاله، ایمیلی به نویسنده ارسال می شود و درخواست میشود "موافقت نامه چاپ مقاله" را تکمیل و ارسال نمایند.
علاوه بر این همزمان با ارسال مقاله، در آخرین مرحله، نویسنده باید چک باکس مربوط به موافقت چاپ مقاله را تأیید نماید
 دسترسی به اطلاعات، دریافت کامل متن مقالات، بررسی و داوری مقالات در این نشریه رایگان است.
در عین حال به منظور جبران برخی از هزینه های صفحه آرائی، بررسی اصالت علمی، نمایه سازی و سایر هزینه های نشریه در صورت پذیرش مقاله، مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال از نویسندگان محترم مقالات پذیرفته شده دریافت خواهد گردید.

تعارض منافع
در مرحله آخر در فرم ارسال مقاله، از نویسنده مقاله درخواست میشود در رابطه با ذینفع بودن سایر ارگانهای دیگر در این پژوهش توضیح دهند و تأیید نمایند که هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.
 


دفعات مشاهده: 15341 بار   |   دفعات چاپ: 1391 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 40 بار   |   0 نظر

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.