پیام خود را بنویسید

You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML الزامات آزمایش مدل سکوهای پایه کششی در امواج
محمد سعید سیف *، محمدرضا تابش پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مدل‌سازی عددی جریان‌های لایه‌بندی شده‌ی غیر‌همسان با استفاده از مدل آشفتگی صریح جبری تنش رینولدز
محمدرضا امیری *، کورش حجازی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML محاسبه ضرائب مانور شناورها به کمک روش شناسایی سیستم مبتنی بر تست های مدل خودرانش
سجاد حاجی زاده *، محمد سعید سیف، حمید مهدیقلی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML عیب یابی خطوط مهاری توربین بادی شناور با استفاده از روش کلاس بندی فازی
آیسان جمال کیا، میرمحمد اتفاق *، علیرضا مجتهدی‌
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل ابعادی شکل دهی سازه نیم کُروی از آلیاژ تیتانیوم 4-6، به روش هیدرواستاتیک-سوپرپلاستیک
فرهاد فرهادزاده *، مهدی تاجداری، مهدی سلمانی تهرانی، رضا جعفری ندوشن
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل لرزه‌ای سیستم‌های ثانویه نصب شده بر عرشه سکوهای دریایی
محمد علی حجری، علی اکبر آقاکوچک *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارائه یک ماژول محاسباتی جدید برای سیستم تحلیل دیجیتالی خط ساحلی (DSAS)، جهت شناسایی داده‌های مشکوک به خطا در داده‌های تغییرات خط ساحلی
کیومرث محمودی *، مصباح سایبانی، عباس مرادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارائه یک تابع توزیع جهتی مناسب برای امواج محدوده منطقه تنگه هرمز
رضا قارنگیان، مهدی شفیعی فر *، روزبه پناهی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مدل سازی امواج برخوردی به موج شکن مستغرق با استفاده از روش المان مرزی
محمدرضا شکاری مهرآبادی *، علی اکبر حکمت زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.