پیام خود را بنویسید

You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML استفاده از دیوار انحراف جریان جهت کنترل رسوبگذاری در بنادر رودخانهای
داریوش والی زاده، مرتضی کلاهدوزان *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل الاستوپلاستیک ورق خن کشتی تحت اثر بار فشاری درون صفحه ای تک محوری
پدرام عدالت، محمدرضا خدمتی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تدوین اصول و مدل ریاضی اندازه گیری حرکات ششگانه شناور پروازی در دریا
حمید زراعتگر *، محمد فارسی، رضا یوسف نژاد میاندهی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی آزمایشگاهی کاربرد رویه ‏های آسفالتی دانه ‏سنگی نرم به عنوان لایه حفاظتی در خاکریزهای ساحلی
عطااله نجفی جیلانی *، مرتضی منشی زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML عملکرد لنگر تولیدی حاصل از مخزن مستغرق متحرک در کاهش دامنه پاسخ سکوی ثابت برجی
محمدرضا محرمی گرگری، مهدی شفیعی فر *، علی اکبر آقاکوچک
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML پیش یابی 60 ساله مشخصات امواج در جنوب خلیج فارس با استفاده از مدلSWAN به روش شبه زمانی
علی اصغر گلشنی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر مختصات مهاربندی بر نیروهای مهاری شناورهای پانتونی چند ردیفه
سید مجتبی هادیان *، مهدی شفیعی فر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تجربی و تئوری رفتار دینامیکی زیرسطحی‌ها
حسن صیادی *، مسعود رحیمیان، محمد سعید سیف
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.