پیام خود را بنویسید

You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML بررسی عددی حرکت شتابدار یک ربات زیر آبی و تعیین ضرایب جرم افزوده آن
احسان جوانمرد *، شهریار منصورزاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML توسعه مدل عددی-نیمه تجربی جهت تخمین مشتقات هیدرودینامیکی یک AUV
نوروز محمد نوری *، کریم مصطفی پور، حسن حسن پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML محافظت از خطوط لوله فراساحلی با اضافه نمودن یک تیغه ی طولی نفوذ ناپذیر به زیر لوله
حبیب حکیم زاده *، علیرضا محمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کنترل سازه ای و تحلیل خستگی توربین بادی پایه کششی شناور فراساحلی با استفاده از میراگر جرم تنظیم شونده
حمید حکم آبادی، علیرضا مجتهدی *، محمدعلی لطف اللهی یقین
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مدلسازی عددی روگذری موج از موجشکن توده سنگی با در نظر گرفتن اثر تخلخل
علی قاسمی، مهدی شفیعی فر *، روزبه پناهی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML استفاده از روش جداسازی متغیرها برای مطالعه موج شکن شناور
اسماعیل مسعودی *، حمید زراعتگر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML روش مناسب جداسازی انرژی امواج محلی از امواج دورآ در طیف فرکانسی موج
زبیده علیاری، سید مصطفی سیادت موسوی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی رفتار دینامیکی سکوهای فراساحلی شابلونی مجهز به سیستم میراگر مایع تنظیم شده تحت تحریک لرزه‌ای
حسن تفاخر *، حمید احمدی، محمدعلی لطف اللهی یقین
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی پاسخ مونوپایل ها تحت بارگذاری جانبی بوسیله مدلسازی سانتریفوژ
حمیدرضا خدایی *، مجید مرادی، عباس قلندرزاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی آزمایشگاهی تاثیر عدد رینولدز، فواصل کارگذاری و قطر‌نسبی در پدیده جدایش جریان اطراف خطوط لوله با آرایش سوار بر هم
حبیب حکیم زاده *، مهران مصاحبی محمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اصلاح پارامترهای طیفی موج در خلیج‌فارس با در نظر گرفتن برداشت‌های میدانی در آب‌های شمالی
سعید مظاهری، احمد عرب زاده *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.