پیام خود را بنویسید

XML English Abstract Print


1- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
چکیده:   (184 مشاهده)

افزایش تقاضای جهانی برای مصرف انرژی و چالش گرمایش زمین ناشی از سوخت­های فسیلی از عواملی هستند که باعث انگیزه محققان برای تحقیق در مورد تکنولوژی­های انرژی­های تجدیدپذیر شده است. یکی از منابع انرژی­های پاک با پتانسیل بالا امواج دریا است. انواع مختلفی از مبدل­های انرژی امواج توسط پژوهشگران تاکنون پیشنهاد شده است که مبدل نوسانی سرج از نوع فلپ لولاشده یکی از آنها است. در این تحقیق مبدل فلپ در شرایط امواج دریا در نرم افزار انسیس اکوا بر پایه حل معادله لاپلاس و جریان پتانسیل شبیه­سازی می­شود. با تحلیل فرکانسی ضرایب هیدرودینامیکی جرم افزوده، میرایی تشعشعی و ممان ناشی از نیروهای موج برخوردی و موج متفرق شده محاسبه می­گردد. سپس این نتایج به صورت ورودی در نرم افزار متلب برای حل معادله دینامیکی حاکم استفاده می­شود. تاثیر میرایی متغیر بهینه و پهنا، ارتفاع و همچنین تاثیر هندسه مستطیلی و هرمی و بیضی­گون شکل برای فلپ صلب روی چگالی توان تولیدی بررسی می­گردد. در ادامه با ارائه حالت جدید ماژوله شده تاثیر زوایای این ماژول­ها روی چگالی توان خروجی مبدل انرژی مورد بحث قرار می­گیرد و پیشنهادات برای حالت بهینه ارائه می­گردد.

متن کامل [PDF 1714 kb]   (39 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: هیدرودینامیک عددی
دریافت: 1402/6/29 | پذیرش: 1402/10/17

فهرست منابع
1. 1-ADERINTO, T. and LI, H.,(2019), Review on power performance and efficiency of wave energy converters, Energies 12(22), p. 4329. [DOI:10.3390/en12224329]
2. QIAO, D., HAIDER, R., YAN, J., NING, D. and LI, B.,(2020), Review of Wave Energy Converter and Design of Mooring System, Sustainability 12(19), p. 8251. [DOI:10.3390/su12198251]
3. ABAZARI, A., ZAREEI, M. R. and POURSHEIKHALI, S.,(2021), Determination of the power resonant frequency of an OWC converter based on the RLC circuit analytical approach, International Journal of Maritime Technology, p. 93-105.
4. AHAMED, R., MCKEE, K. and HOWARD, I.,(2020), Advancements of wave energy converters based on power take off (PTO) systems: A review, Ocean Engineering 204, p. 107248. [DOI:10.1016/j.oceaneng.2020.107248]
5. NGUYEN, H. P., WANG, C., TAY, Z. and LUONG, V.,(2020), Wave energy converter and large floating platform integration: A review, Ocean Engineering 213, p. 107768. [DOI:10.1016/j.oceaneng.2020.107768]
6. ABAZARI, A.,(2022), Dynamic Response of a Combined Spar-Type FOWT and OWC-WEC by a Simplified Approach, Renewable Energy Research and Applications.
7. DOROSTKAR, R., ABAZARI, A. and EBRAHIMI, A.,(2022), Energy harvesting through an integrated design of a semi-submersible offshore platform with point absorber wave energy converters, International Journal Of Coastal, Offshore And Environmental Engineering(ijcoe) 7(4), p. 27-36.
8. GHARECHAE, A. and ABAZARI, A.,(Performance Assessment of a Combined Circular Aquaculture Cage Floater and Point Absorber Wave Energy Converters, Available at SSRN 4220626.
9. CLEMENTE, D., ROSA-SANTOS, P., FERRADOSA, T. and TAVEIRA-PINTO, F.,(2023), Wave energy conversion energizing offshore aquaculture: Prospects along the Portuguese coastline, Renewable Energy 204, p. 347-358. [DOI:10.1016/j.renene.2023.01.009]
10. DEAN, R. G. and DALRYMPLE, R. A.,(1991), Water wave mechanics for engineers and scientists, world scientific publishing company, vol. 2. [DOI:10.1142/1232]
11. EVANS, D. V. and PORTER, R.,(1997), Efficient Calculation of Hydrodynamic Properties of OWC-Type Devices, Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 119(4), p. 210-218. [DOI:10.1115/1.2829098]
12. RENZI, E. and DIAS, F.,(2012), Resonant behaviour of an oscillating wave energy converter in a channel, Journal of Fluid Mechanics 701, p. 482-510. [DOI:10.1017/jfm.2012.194]
13. RENZI, E. and DIAS, F.,(2013), Hydrodynamics of the oscillating wave surge converter in the open ocean, European Journal of Mechanics - B/Fluids 41, p. 1-10. [DOI:10.1016/j.euromechflu.2013.01.007]
14. RENZI, E., DOHERTY, K., HENRY, A. and DIAS, F.,(2014), How does Oyster work? The simple interpretation of Oyster mathematics, European Journal of Mechanics-B/Fluids 47, p. 124-131. [DOI:10.1016/j.euromechflu.2014.03.007]
15. GOMES, R., LOPES, M., HENRIQUES, J., GATO, L. and FALCÃO, A.,(2015), The dynamics and power extraction of bottom-hinged plate wave energy converters in regular and irregular waves, Ocean Engineering 96, p. 86-99. [DOI:10.1016/j.oceaneng.2014.12.024]
16. WILKINSON, L., DOHERTY, K., NICHOLSON, J., WHITTAKER, T. and DAY, S.,(2015), in 11th European Wave and Tidal Energy Conference.
17. WILKINSON, L., WHITTAKER, T., THIES, P. R., DAY, S. and INGRAM, D.,(2017), The power-capture of a nearshore, modular, flap-type wave energy converter in regular waves, Ocean Engineering 137, p. 394-403. [DOI:10.1016/j.oceaneng.2017.04.016]
18. SAEIDTEHRANI, S.,(2021), Flap-type wave energy converter arrays: Nonlinear dynamic analysis, Ocean Engineering 236, p. 109463. [DOI:10.1016/j.oceaneng.2021.109463]
19. ABAZARI, A. and AZIMINIA, M.,(2023), Enhanced power extraction by splitting a single flap-type wave energy converter into a double configuration, Renewable Energy Research and Applications 4(2), p. 243-249.
20. ABAZARI, A. and AZIMINIA, M. M.,(2023), Water wave power extraction by a floating surge oscillating WEC comprising hinged vertical and horizontal flaps, Journal of Energy Management and Technology 7(1), p. 27-33.
21. ABAZARI, A., BEHZAD, M. and THIAGARAJAN, K. P.,(2022), Experimental Assessment of Hydrodynamic Coefficients for a Heave Plate Executing Pitch Oscillations, Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering 148(1), p. 04021038. [DOI:10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000683]
22. ABAZARI, A., ALVANDI, M., BEHZAD, M. and THIAGARAJAN, K. P.,(2020), Vortex shedding modes around oscillating non-uniform double heave plates, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment 235(2), p. 558-569. [DOI:10.1177/1475090220966910]
23. MEI, C. C., STIASSNIE, M. A. and YUE, D. K.-P.,(2005), Theory and applications of ocean surface waves: Part 1: linear aspects, World Scientific.

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.