پیام خود را بنویسید

فراخوان ارسال مقالات انگلیسی حوزه دریا و فراساحل    www.ijmt.ir

دوره 16، شماره 32 - ( 9-1399 )                   جلد 16 شماره 32 صفحات 9-19 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

JalilMasir H, Fatahi R, Ghanbari Adivi E, Asadi M. Investigation on Flexible Trees Impact on Flow Pattern at the Coasts Using Physical Model. marine-engineering. 2020; 16 (32) :9-19
URL: http://marine-eng.ir/article-1-814-fa.html
جلیل مصیر حامد، فتاحی روح اله، قنبری عدیوی الهام، اسدی مهدی. بررسی تاثیر پوشش درختی منعطف بر الگوی جریان در سواحل با استفاده از مدل فیزیکی. مهندسی دریا. 1399; 16 (32) :9-19

URL: http://marine-eng.ir/article-1-814-fa.html


1- گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
چکیده:   (952 مشاهده)
یکی از راه حل‌های طبیعی برای مقابله با امواج استفاده از پوشش درختی (کمربند سبز) ساحلی می‌باشد. تمرکز این پژوهش به طور کلی ارزیابی تاثیر پوشش درختی ساحلی بر تضعیف اثر امواج منفرد دریا در حضور تراکم‌های مختلف پوشش می‌باشد. آزمایش‌ها بر پایه اثربخشی درخت مانگرو در کاهش انرژی سونامی، به وسیله یک ساختار درختچه و به ازای دو چیدمان درختی با فواصل طولی در عرضی، عرض‌های مختلف پوشش و ارتفاع موج‌های ورودی مختلف انجام گردید. نیروی وارد شده ناشی از موج به ساحل و پوشش درختی ساحلی با استفاده از روش اندازه‌گیری مستقیم به کمک نیروسنج الکترونیکی نصب شده در جلوی بخش متحرک فلوم و سرعت موج با استفاده از دستگاه سرعت‌سنج داپلر صوتی اندازه‌گیری شدند. نتایج تجربی نشان داد که وجود پوشش درختی منجر به استهلاک 71/28درصدی نیروی مخرب موج و افزایش 91/52درصدی میرایی موج می‌گردد. همچنین معادله پیشنهادی برآورد ضریب پسا، با ضریب همبستگی معادل 0/84ارائه گردید.
متن کامل [PDF 707 kb]   (242 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: شرايط محيطي و زيست محيطي
دریافت: 1398/12/21 | پذیرش: 1399/5/16

فهرست منابع
1. 1. Fathi-Moghadam, M., (1996), Momentum absorption in non-rigid, non-submerged, tall vegetation along rivers. PhD Thesis, University of Waterloo, Canada, p. 25-85.
2. Furukawa, K., Wolanski, E. and Mueller, H., (1997), Currents and sediment transport in mangrove forests. Estuarine and Coastal Shelf Science, 44(3), p. 301-310. [DOI:10.1006/ecss.1996.0120]
3. Ghanbari Adivi, E., Fathi Moghadam, M. and Sadari Nasab, M., (2015), Laboratory Study of Green Belt Effect on Reduction of Wave Force on Sloping Shore, Water and soil science journal, 25(2), p. 237-248. (In Persian)
4. Ghanbari Adivi, E. and Fathi Moghadam, M., (2015), Vegetation impact on the drag coefficient and resistance of trees against shore waves, Irrigation science and Engineering journal, 38(2), p. 103-112. (In Persian)
5. Hashemi Javan, S., (2007), Numerical Simulation of the Wave Fracture Phenomenon on Submerged Breakwater, Master thesis, Hydraulic Structures, Faculty of Civil Engineering Tehran, Tehran University of Science and Technology, 116 pages. (In Persian)
6. Hunsaker, J.C. and Rightmire, B.G., (1947), Engineering applications of mechanics, Published by Mcgraw-Hill Book Company, New York.
7. Husrin, S., Strusinska, A. and Oumeraci, H., (2012), Experimental study on tsunami attenuation by mangrove forest, Earth Planets Space Journal, Vol. 64, p. 973- 989. [DOI:10.5047/eps.2011.11.008]
8. Kathiresan, K. and Rajendran, N., (2005), Coastal mangrove forests mitigated tsunami, Estuarine, Coastal and Shelf Sciences, 67(3), p. 601-606. [DOI:10.1016/j.ecss.2005.06.022]
9. Kongko, W., (2004), Study on tsunami energy dissipation in mangrove forest, Master Thesis Report, Iwate University, Japan, 43 pages.
10. Lahijani, H., Hayeri Ardakani, A., Sharifi, A. and Naderi Nabi, A., (2010), Geochemical and Sedimentary Indices of Gorgan Gulf Sediments, Oceanography, first year, No. 1, p. 45-55. (In Persian)
11. Lashkar-ara, B., (2010), Determination of shear stress in rectangular channel using momentum and energy approaches, PhD. Thesis, Shahid Chamran university of Ahwaz, Iran, p. 52- 62. (In Persian)
12. Mohamed, A., (2008), Characterization of tsunami-like bores in support of loading on structures. M.Sc Thesis, University of Hawaii, 93 pages.
13. Morison, J.R et al., (1950), The Force Exerted by Surface Waves on Piles. American Institute of Mining & Metallurgical Engineerings, Vol. 189, P.147-154. [DOI:10.2118/950149-G]
14. Motamedi Nezhad, A. and Fathi Moghadam, M., (2016), Effect of Tall Coastal Vegetation on Reduction of Semi-broken Wave Force, Master thesis, Hydraulic Structures, Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz, 161 pages. (In Persian)
15. Ratnasooriya, S.P., Samarawichrama, S.S.L., Hettiarachchi Banadara, R.P.S.S. and Tanaka, N., (2008), Mitigation of tsunami by coastal vegetation, Journal of the Institution of Engineers, Sri Lanka, p. 13-19.
16. Zarei, M., Fathi Moghadam, M. and Davoodi, L., (2016), Effect of Coastal Vegetation on Attenuation of non-Breaking Solitary Wave Force in Sloping Coast Lines, Journal of Irrigation and Water Engineering, 6(26), p. 62-77. (In Persian)
17. Zegao, Y., Xiaoyu, Y., Yuanzhao, X., Meiling, D. and Haixiang, L., (2017), Experimental wave attenuation study over flexible plants on a submerged slope, Journal Ocean Univercity, China, 16(6), p. 1009-1017. [DOI:10.1007/s11802-017-3298-4]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.