پیام خود را بنویسید
دوره 20، شماره 42 - ( 1-1403 )                   جلد 20 شماره 42 صفحات 35-24 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hakimelahi N, Bayat M, Ajalloeian R, Nadi B. Effect of Woven Geotextile and Geogrid on Mechanical Properties and Deformation Behavior of Kish Carbonate Sand. Marine Engineering 2024; 20 (42) :24-35
URL: http://marine-eng.ir/article-1-1060-fa.html
حکیم الهی نیما، بیات میثم، اجل لوئیان رسول، نادی بهرام. تأثیر ژئوتکستایل بافته شده و ژئوگرید بر خواص مکانیکی و رفتار تغییرشکلی ماسه کربناته کیش. مهندسی دریا. 1403; 20 (42) :24-35

URL: http://marine-eng.ir/article-1-1060-fa.html


1- گروه عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
2- گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده:   (352 مشاهده)
ماسه‌های کربناته منبعی از مواد بالقوه برای ساخت‌وسازهای مهندسی دریایی می‌باشند، شکنندگی و تغییرشکل‌های بزرگ ایجادشده در این ماسه‌ها می‌تواند پایداری سازه‌های دریایی را تحت تأثیر قرار دهد. امروزه برای تسلیح و افزایش مقاومت این خاک‌ها از ژئوسنتتیک‌ها استفاده می‌شود. در این مطالعه مجموعه‌ای از آزمایش‌های سه‌محوری تحکیم یافته زهکشی شده برای ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی و تغییرشکلی ماسه کربناته مسلح شده با ژئوتکستایل بافته‌شده و ژئوگرید انجام‌شده است. برای این منظور، اثر لایه‌های ژئوتکستایل و ژئوگرید، تراکم نسبی و فشار همه‌جانبه بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که در مقایسه با ماسه کربناته مسلح نشده، مقاومت نمونه‌های مسلح شده به میزان زیادی افزایش می‌یابد و رفتار نرم­شوندگی منحنی‌های تنش-کرنش به رفتار سخت­شوندگی با کرنش تغییر می‌کنند، و همچنین اتساع برشی  نمونه‌ها تغییر می‌کنند. در مقایسه با نمونه‌های ماسه کربناته تقویت‌نشده، مقاومت نمونه‌های تقویت‌شده به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت، به‌طوری‌که این افزایش در برخی از نمونه‌های با فشار همه‌جانبه کم به 100 درصد رسیده است. همچنین با افزایش تعداد لایه‌های ژئوتکستایل و ژئوگرید و اعمال فشار همه‌جانبه، تغییرشکل برشی به سمت رفتار کرنش-سخت شونده تغییر می‌کند و رفتار اتساعی نمونه‌ها با افزایش تراکم نسبی افزایش می‌یابد. نتایج نشان داد که تأثیر تعداد لایه‌ها و آرایش ژئوسنتتیک‌ها بر رفتار مکانیکی و تغییرشکلی نمونه‌های سه‌محوری با افزایش فشار همه‌جانبه کاهش می‌یابد. مقدار افزایش مقاومت برشی در نمونه‌های تسلیح شده در فشار همه‌جانبه کم، نسبتاً زیاد است و با افزایش فشار همه‌جانبه تمایل به کاهش دارد. ژئوتکستایل بافته‌شده و ژئوگرید به‌طور قابل‌توجهی مقاومت چسبندگی ظاهری خاک ماسه کربناته را بهبود می‌بخشند. مسلح‌کننده‌ها، تراکم نسبی و تنش همه‌جانبه، همگی با تغییرات حجمی و اتساع برشی نمونه‌های مسلح شده مرتبط هستند، اما خردشدگی ذرات بیشتر تحت تأثیر فشار همه‌جانبه قرار دارد. در نهایت نتایج نشان داد که ژئوگرید نسبت به ژئوتکستایل عملکرد بهتری در تسلیح دارد.
متن کامل [PDF 1587 kb]   (95 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سازه های ساحلی
دریافت: 1402/7/3 | پذیرش: 1403/1/30

فهرست منابع
1. 1- Goodarzi, S., & Shahnazari, H., (2019). Strength enhancement of geotextile-reinforced carbonate sand, Geotextiles, and Geomembranes, 47, p. 128-139. doi.org/10.1016/j.geotexmem.2018.12.004 [DOI:10.1016/j.geotexmem.2018.12.004]
2. Hakimelahi, N., Bayat, M., Ajalloeian, R. & Nadi, B., (2023). Effect of woven geotextile reinforcement on mechanical behavior of calcareous sands, Case Studies in Construction Materials, 18, p. e02014. doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e02014 [DOI:10.1016/j.cscm.2023.e02014]
3. Tavakol, K., Bayat, M., Nadi, B. & Ajalloeian, R., (2023). Combined Influences of Cement, Rice Husk Ash and Fibre on the Mechanical Characteristics of a Calcareous Sand, KSCE Journal of Civil Engineering, 27(9), pp. 3729-3739. doi.org/10.1007/s12205-023-0695-7 [DOI:10.1007/s12205-023-0695-7]
4. Ou, Q., Li, Y., Yang, Y., Luo, Z., Han, S. & Zou, T., (2022). Mechanical Property of Biomodified Geogrid and Reinforced Calcareous Sand. Geofluids, 2022 Apr 5, doi.org/10.1155/2022/3768967 [DOI:10.1155/2022/3768967]
5. Rezvani, R., (2019). Shearing response of geotextile- reinforced calcareous soils using monotonic triaxial tests, Marine Georesources & Geotechnology, 38, p. 238-249. doi.org/10.1080/1064119X.2019.1566936 [DOI:10.1080/1064119X.2019.1566936]
6. Wang, X., Z., Jiao, Y., Y., Wang, R., Meng, Q., S., & Tan, F., Y., (2011). Engineering characteristics of the calcareous sand in nansha islands, South China sea, Engineering Geology, 120, p. 40-47. doi.org/10.1016/j.enggeo.2011.03.011 [DOI:10.1016/j.enggeo.2011.03.011]
7. Rezvani, R., Nabizadeh, A., & Amin, Tutunchian, M., (2021). The effect of particle size distribution on shearing response and particle breakage of two different calcareous soils. The European Physical Journal Plus, 136. doi.org/10.1140/epjp/s13360-021-01871-5 https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-021-01871-5 [DOI:10.1140/epjp/s13360-021-02114-3]
8. Shahnazari, H., Jafarian, Y., Tutunchian, M., A., & Rezvani, R., (2016). Probabilistic Assessment of Liquefaction Occurrence in Calcareous Fill Materials of Kawaihae Harbor, Hawaii. International Journal of Geomechanics, 16(6), p. 05016001. doi.org/10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.00006 [DOI:10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000621]
9. Ding, X., M., Luo, Z., G., & Ou, Q., (2022). Mechanical property and deformation behavior of geogrid reinforced calcareous sand. Geotextiles and Geomembranes, 50(4), p. 618-631. doi.org/10.1016/j.geotexmem.2022.03.002 [DOI:10.1016/j.geotexmem.2022.03.002]
10. Varadarajan, A., Sharma, K., G., Venkatachalam, K., & Gupta, A., K., (2003). Testing and modeling two rockfill materials. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. ASCE, 129, p. 206-218. doi.org/10.1061/090-0241(2003)129:3(206) [DOI:10.1061/(ASCE)1090-0241(2003)129:3(206)]
11. Wichtmann, T., Niemunis, A., & Triantafyllidis, T., (2005). Strain accumulation in sand due to cyclic loading: drained triaxial tests, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 25, p. 967-979. doi.org/10.1016/j.soildyn.2005.02.022 [DOI:10.1016/j.soildyn.2005.02.022]
12. Karg, C., & Haegeman, W., (2009). Elasto-plastic long-term behaviour of coarse-grained soils: experimental investigation. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29, p. 155-172. doi.org/10.1016/j.soildyn.2010.02.006 [DOI:10.1016/j.soildyn.2008.01.001]
13. Hardin, B., O., (1985). Crushing of soil particles, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 111, p. 1177-1192. doi.org/10.10610733-9410(1985)111:10(117) [DOI:10.1061/(ASCE)0733-9410(1985)111:10(1177)]
14. Nguyen, M., D., Yang, K., H., Lee, S., H., Wu, C., S., & Tsai, M., H., (2013). The behavior of non-woven geotextile-reinforced sand and mobilization of reinforcement strain under triaxial compression, Geosynthetics International, 20, p. 207-225. doi.org/10.1680/gein.13.00012 [DOI:10.1680/gein.13.00012]
15. Tizpa, P., Chenari, R., J., Fard, M., K., & Machado, S., L., (2015). ANN prediction of some geotechnical properties of soil from their index parameters, Arabian Journal of Geosciences, 8, p. 2911-2920. doi.org/10.1007/s12517-014-1304-3 [DOI:10.1007/s12517-014-1304-3]
16. Shahnazari, H., & Rezvani, R., (2013). Effective parameters for the particle breakage of calcareous sands: An experimental study, Engineering Geology, 159, p. 98-105. doi.org/10.1016/j.enggeo.2013.03.005 [DOI:10.1016/j.enggeo.2013.03.005]
17. Wang, X., Z., Weng, Y., L., Wei, H., Z., Meng, Q., S., & Hu, M., J., (2019). Particle obstruction and crushing of dredged calcareous soil in the Nansha Islands, South China Sea, Engineering Geology, 261, p. 105274. doi.org/10.1016/j.enggeo.2019.105274 [DOI:10.1016/j.enggeo.2019.105274]
18. Feia, S., Sulem, J., Canou, J., Ghabezloo, S., & Clain, X., (2016). Changes in permeability of sand during triaxial loading: effect of fine particles production, Acta Geotechnica, 11, p. 1-19. doi.org/10.1007/s11440-014-0351-y [DOI:10.1007/s11440-014-0351-y]
19. Zhu, S., Z., (2003). The Theory of Triaxial Test and its Application, CEPP Press, Peking, p. 71-75.
20. Hyodo, M., Aramaki, N., Itoh, M., & Hyde, A., F., L., (1996). Cyclic strength and deformation of crushable carbonate sand, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 15, p. 331-336. doi.org/10.1016/0267-7261(96)00003-6 [DOI:10.1016/0267-7261(96)00003-6]
21. LaVielle, T., H., (2004). Liquefaction Susceptibility of Uncemented Calcareous Sands from Puerto Rico by cyclic triaxial testing, Ph.D. dissertation. Virginia Tech, Blacksburg, VA. Coop et al.
22. Hassanlourad, M., H., Salehzadeh, H., & Shahnazari, H., (2008). Dilatancy and Particle Breakage Effects on the Shear Strength of Calcareous Sands Based on Energy Aspects, International Journal of Civil Engineering, 6 (2), p. 108-119.
23. Wei, H., Z., Li, X., X., Zhang, S., D., Zhao, T., Yin, M., & Meng, Q., S., (2021). Influence of particle breakage on drained shear strength of calcareous sands, International Journal of Geomechanics, 21. doi.org/10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.000207 [DOI:10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0002078]
24. Wu, Y., Li, N., Wang, X., Cui, J., Chen, Y., Wu, Y., & Yamamoto, H., (2021). Experimental investigation on mechanical behavior and particle crushing of calcareous sand retrieved from South China Sea, Engineering Geology, 280. doi.org/10.1016/j.enggeo.2020.105932 [DOI:10.1016/j.enggeo.2020.105932]
25. Li, X., & Liu, J., K., (2021). One-dimensional compression feature and particle crushability behavior of dry calcareous sand considering fine-grained soil content and relative compaction, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 80, p. 4049-4065. doi.org/10.1007/s10064-021-02160-2 [DOI:10.1007/s10064-021-02160-2]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.