نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریا- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هدف این نشریه تأمین وسیله ای برای ارائه آخرین دستاوردها در زمینه مهندسی دریا، از نقطه نظر تحقیق، طراحی و ساخت میباشد.
تمام سازه های ساخته شده از فولاد، بتون، آلیاژهای سبک یا کامپوزیت که در دریا کاربرد دارند، از قبیل کشتی ها، سکوهای ثابت و متحرک دریایی، زیردریایی ها، خطوط لوله، سیستم های زیردریا برای عملیات در آبهای عمیق و کم عمق، هم چنین سازه های ساحلی از قبیل اسکله ها و موج شکن ها موضوع این نشریه می باشد.
مقالات ارسال شده برای این نشریه باید غیرکپی، کاملاً اصیل و ابتکاری بوده و با بالاترین استانداردها داوری خواهند شد. این مقالات میتوانند شامل یافته های تحقیقی، پیشرفتهای به دست آمده در زمینه تکنیکهای طراحی و ساخت باشند.


محورهای علمی نشریه
سازه و ساخت کشتی
طراحی و هیدرودینامیک کشتی
هیدرودینامیک سازه های ساحلی و فراساحلی
طراحی، تحلیل و استحکام سازه های ساحلی و فراساحلی
شرایط محیطی و زیست محیطی
طراحی، هیدرودینامیک و ساخت زیر سطحی
موتور اصلی، ماشین آلات و سیستم های الکتریکی

 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریا:
http://marine-eng.ir/find.php?item=1.42.24.fa
برگشت به اصل مطلب