نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریا- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
انجمن مهندسی دریایی ایران (IRANAME) به دلیل فعالیتهای علمی خود و همچنین همکاری با سایر انجمن ها و مؤسسات دیگر در زمینه علوم و فنون دریایی اعتباری ملی و بین المللی کسب کرده است. این انجمن در کنار برگزاری همایش های سالانه، نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریا را نیز از سال ۱۳۸۲ به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر میکند.
نشریه علمی پژوهشی مهندسی دریا، وسیله ای برای ایجاد ارتباط علمی بین متخصصان و محققان فعال در سطح بین المللی و داخل کشور ایران می باشد.
هدف اصلی مجله مهندسی دریا ایجاد بستری مناسب برای انتقال اطلاعات بین دانشمندان جهان، انجمن-های مهندسی، مهندسین، دانشمندان و محققان ایرانی می باشد.
این مجله مقالات نویسندگان در زمینه موضوعات نظری، تحقیقات تجربی، کاربرد پیشرفته نتایج نظریه های پیچیده، مطالعات میدانی، مطالعات تئوری، تحقیقات آزمایشگاهی در زمینه های مهندسی دریا، سازه های دور از ساحل و مهندسی ساحل را منتشر مینماید.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریا:
http://marine-eng.ir/find.php?item=1.40.23.fa
برگشت به اصل مطلب