پیام خود را بنویسید

هیأت تحریریه

سردبیر و مدیر مسئول: دکتر محمد سعید سیف

ویراستار علمی: دکتر مهدی عجمی، دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیر اجرایی: اکبر فلاحتی آذر، انجمن مهندسی دریایی ایران

هیأت تحریریه:
۱- دکتر علی اکبر آقا کوچک، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
۲- دکتر مهدی بهزاد، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۳- دکتر محمدرضا خدمتی، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۴- دکتر حمید زراعتگر، استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۵- دکتر مصطفی زین الدینی، استاد گروه عمران دانشگاه خواجه نصیر
۶- دکتر محمد سعید سیف، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۷- دکتر مهدی شفیعی فر، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
۸- دکتر حسن صیادی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۹- دکتر مجید عباسپور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۱۰- دکتر حسن قاسمی، ااستاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۱- دکتر محمدجواد کتابداری، دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۲-  دکتر نوروز محمد نوری، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران


دفعات مشاهده: 12632 بار   |   دفعات چاپ: 1399 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 39 بار   |   0 نظر

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.