دوره 18، شماره 35 - ( 3-1401 )                   جلد 18 شماره 35 صفحات 75-61 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی‌سینا
چکیده:   (1004 مشاهده)
رفتار پی‌های سطحی دایره‌ای واقع بر بستر ماسه محصور با لبه محیطی توسط تحلیل عددی مطالعه شد. عملکرد پی‌های لبه‌دار با بررسی تاثیر پارامترهای مختلف تحلیل و با نتایج مدل‌های پی نیمه‌عمیق و سطحی مدفون در تراز لبه مقایسه شد. تاثیر محصورسازی جانبی ماسه بر رفتار پی‌ها، با بررسی پارامترهای عرض پی، مقاومت برشی ماسه، عمق لبه و زبری سطوح پی ارزیابی شد. نتایج تحلیل عددی با داده‌های مطالعه فیزیکی کوچک‌مقیاس مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که ظرفیت باربری قائم پی‌های سطحی ناشی از محصورسازی جانبی توسط لبه، به‌طور قابل‌توجهی افزایش و نشست نیز کاهش می‌یابد. وجود لبه زیر پی سطحی باعث مقاومت در برابر جابه‌جایی جانبی خاک شده و منجر به بهبود قابل‌توجه در پاسخ پی می‌شود. بهبود رفتار با افزایش عمق لبه و کاهش مقاومت برشی ماسه، افزایش نشان داد. صرف‌نظر از پارامترهای مختلف، ظرفیت باربری پی‌های لبه‌دار حدود 8/1 تا 3/3 برابر مقادیر متناظر پی‌های سطحی افزایش یافته و نشست نیز حدود %54 کاهش پیدا کرد. مقایسه نتایج نشان داد که مقادیر ظرفیت باربری و نشست پی‌های لبه‌دار نزدیک به مقادیر پی‌های نیمه‌عمیق با عمق و عرض یکسان است. 
متن کامل [PDF 2148 kb]   (302 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سازه های فراساحلی
دریافت: 1400/8/25 | پذیرش: 1401/1/28

فهرست منابع
1. Eid, H., (2013), Bearing capacity and settlement of skirted shallow foundations on sand, International Journal of Geomechanics, Vol. 13, No. 5, pp. 645-652. [DOI:10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000237]
2. Eid, H., Alansari, O.A., Odeh, A.M., Nasr, M.N. and Sadek, H.A., (2009), Comparative study on the behavior of square foundations resting on confined sand, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 46, pp. 438-453. [DOI:10.1139/T08-134]
3. Hwang, J.G., Yoon, Y.W., and Song, K.I., (2121), Improvement of Bearing Capacity of Shallow Foundation with the Wall Attached to the Base-Slab: Model Test, KSCE Journal of Civil Engineering, Vol. 25, pp. 1276-1282. [DOI:10.1007/s12205-021-1124-4]
4. El-Sawwaf, M.E.I. and Nazer, A., (2005), Behavior of circular footings on confined granular soil, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 131, No. 3, pp. 359-366. [DOI:10.1061/(ASCE)1090-0241(2005)131:3(359)]
5. Fattah, M.Y., Shlash, K.T. and Mohammed, H.A., (2015), Experimental study on the behavior of strip footing on sandy soil bounded by a wall, Arabian Journal of Geosciences, Vol. 8, No. 7, pp.4779-4790. [DOI:10.1007/s12517-014-1564-y]
6. Al-Aghbari, M.Y. and Dutta, R.K., (2008), Performance of square footing with structural skirt resting on sand, Geomechanic and Geoengineering Journal, Vol. 3, No. 4, pp. 271-277. [DOI:10.1080/17486020802509393]
7. Al-Aghbari, M.Y. and Mohamedzein, Y.E.A. (2004), Bearing capacity of strip foundations with structural skirts, Geotechnical and Geological Engineering, Vol. 22, No. 1, pp. 43-57. [DOI:10.1023/B:GEGE.0000013997.79473.e0]
8. Al-Aghbari, M.Y. and Mohamedzein, Y.E.A., (2006), Improving the performance of circular foundations using structural skirts, Ground Improvement, Vol. 10, No. 3, pp. 125-132. [DOI:10.1680/grim.2006.10.3.125]
9. EL-Wakil, A.Z., (2013), Bearing capacity of skirt circular footing on sand, Alexandria Engineering Journal, Vol. 52, pp. 359-364. [DOI:10.1016/j.aej.2013.01.007]
10. Bienen, B., Gaudin, C.h., Cassidy, M.J., Rausch, L., Purwana, O.A. and Krisdani, H., (2012), Numerical modelling of a hybrid skirted foundation under combined loading, Computers and Geotechnics, Vol. 45, pp. 127-139. [DOI:10.1016/j.compgeo.2012.05.009]
11. Nazir, A.K. and Azzam, W.R., (2010), Improving the bearing capacity of footing on soft clay with sand pile with/without skirts, Alexandria Engineering Journal, Vol. 49, pp. 371-377. [DOI:10.1016/j.aej.2010.06.002]
12. Mana, D.S.K., Gourvenec, S. and Randolph, M.F., (2011), A numerical study of the vertical bearing capacity of skirted foundations, Frontiers in Offshore Geotechnics II- Taylor & Francis Group, London, 2011.
13. Mana, D., Gourvenec, S. and Martin, C., (2013), Critical skirt spacing for shallow foundations under general loading, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 139, No. 9, pp. 1554-1566. [DOI:10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0000882]
14. Bransby, M.F. and Yun, G.J., (2009), The untrained capacity of skirted strip foundations under combined loading, Geotechnique, Vol. 59, No. 2, pp. 115-125. [DOI:10.1680/geot.2007.00098]
15. Esmaeili, K., Eslami, A., and Rezazadeh, S., (2018), Semi-deep skirted foundations and numerical solution to evaluate bearing capacity, Open Journal of Geology, Vol. 8, No. 6, pp. 623-640. [DOI:10.4236/ojg.2018.86036]
16. Mahmood, R. M., Fattah, M. Y., and Khalaf, A., (2020), Experimental investigation on the bearing capacity of skirted foundations on submerged gypseous soil, Marine Georesources & Geotechnology, Vol. 38, No.10, pp. 1151-1162. [DOI:10.1080/1064119X.2019.1656311]
17. Santhoshkumar, G., and Ghosh, P., (2020), Ultimate bearing capacity of skirted foundation on cohesionless soil using slip line theory, Computers and Geotechnics, Vol. 123. [DOI:10.1016/j.compgeo.2020.103573]
18. Wang, X., Zeng, X., Yu, H. and Wang, H., (2015), Centrifuge modeling of offshore wind turbine with bucket foundation under earthquake loading, International Foundation Congress and Equipment Expo, San Antonio, Texas. [DOI:10.1061/9780784479087.158]
19. Azzam, W.R., (2015), Finite element analysis of skirted foundation adjacent to sand slope under earthquake loading, HBRC Journal, Vol. 11, pp. 231-239. [DOI:10.1016/j.hbrcj.2014.04.001]
20. Thakur, A., and Dutta, R. K., (2021), Study of bearing capacity of skirted irregular pentagonal footings on different sands, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 105, No. 1, pp. 5-17. [DOI:10.5604/01.3001.0014.8741]
21. Gnananandarao, T., Khatri, V. N., and Dutta, R. K., (2020), Bearing capacity and settlement prediction of multi-edge skirted footings resting on sand, Ingenier'ıa e Investigación, Vol. 40, No. 3, pp. 9-21. [DOI:10.15446/ing.investig.v40n3.83170]
22. Meyerhof, G.G., (1963), Some recent research on the bearing capacity of foundations, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 1, No. 1, pp. 16-26. [DOI:10.1139/t63-003]
23. Pfeifle, T.W. and Das, B.M., (1979), Model tests for bearing capacity in sand, Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 105, pp. 1112-1116. [DOI:10.1061/AJGEB6.0000858]
24. Cerato, A.B. and Lutenegger, A.J., (2006), Bearing capacity of square and circular footings on a finite layer of granular soil underlain by a rigid base, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 132 (11), pp. 1496-1501. [DOI:10.1061/(ASCE)1090-0241(2006)132:11(1496)]
25. Chen Q, (2007), An Experimental Study on Characteristics and Behavior of Reinforced Soil Foundation, PhD Thesis, Louisiana State University.
26. Gholipour, S. and Makarchian, M., (2018), Study of the behaviour of skirted shallow foundations resting on sand, International Journal of Physical Modelling in Geotechnics, Vol. 18, No. 3, pp. 117-130. [DOI:10.1680/jphmg.16.00079]
27. Hansen, J. B., (1970), A revised and extended formula for bearing capacity, Bulletin No. 28, Danish Geotechnical Institute, Copenhagen, pp. 5-11.
28. Vesić, A. S., (1973), Analysis of ultimate loads of shallow foundations, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, Vol. 99, No. 1, pp. 45-73. [DOI:10.1061/JSFEAQ.0001846]
29. Lundgren, H., and Moetensen, K., (1953), Determination by theory of plasticity on the Bearing capacity of continuous footing on sand, Proceedings 3th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol. 1, pp. 409-412.
30. Spangler, M. G., and Handy, R. L., (1982), Soil Engineering, 4th Edition, Harper, New York, USA.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.