نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریا- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: تهران، خیابان آزادی، میدان استاد معین، خیابان بیست و یک متری جی، کوچه یکم، پلاک ۴، واحد ۲؛  کدپستی ۱۳۴۱۷۶۵۷۱۳

صندوق پستی: ۸۷۴-۱۳۴۴۵

تلفن : ۰۹۲۲۹۶۸۷۵۳۵

فاکس: ۴۴۲۶۱۰۴۵

ایمیل: infomarine-eng.ir

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریا:
http://marine-eng.ir/find.php?item=1.57.26.fa
برگشت به اصل مطلب