فراخوان ارسال مقالات انگلیسی حوزه دریا و فراساحل    www.ijcoe.org   www.ijmt.ir

نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریا- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر، خیابان شاهد، کوچه وحدت 4، ، پلاک 8، واحد 4- کدپستی 1473684964

صندوق پستی: 874-13445

تلفن : 7-44273495

فاکس: 44261045

ایمیل: info@marine-eng.ir

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریا:
http://marine-eng.ir/find.php?item=1.57.26.fa
برگشت به اصل مطلب