پیام خود را بنویسید

هیأت تحریریه

سردبیر و مدیر مسئول: دکتر محمد سعید سیف

ویراستار علمی: دکتر مهدی عجمی، دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیر اجرایی:مهندس  یاسمین حسنی آسیابدره، انجمن مهندسی دریایی ایران

هیأت تحریریه:
۱- دکتر محمدرضا تابش پور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۲- دکتر مهدی بهزاد، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۳- دکتر محمدرضا خدمتی، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۴- دکتر سعید مظاهری، موسسه ملی اقیانوس شناسی ایران
۵- دکتر مصطفی زین الدینی، استاد گروه عمران دانشگاه خواجه نصیر
۶- دکتر محمد سعید سیف، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۷- دکتر مهدی شفیعی فر، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
۸- دکتر حسن صیادی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۹- دکتر مجید عباسپور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۱۰- دکتر حسن قاسمی، ااستاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۱- دکتر عباس یگانه بختیاری، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۲-  دکتر روزبه پناهی، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
۱۳- دکتر محمدحسین قائمی،  استاد دانشکده فنی، 
دانشگاه گدانسک لهستان
۱۴- دکتر محمد حیدرزاده، دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه برونل لندن
۱۵- دکتر مجتبی دهقان منشادی، استاد دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۶- دکتر علی فرهادزاده، استاد دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه ستونی بروکز نیویورک

 


دفعات مشاهده: 13700 بار   |   دفعات چاپ: 1483 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 39 بار   |   0 نظر

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.