پیام خود را بنویسید

هیأت تحریریه

سردبیر و مدیر مسئول: دکتر محمد سعید سیف

ویراستار علمی: دکتر روزبه پناهی، دانشگاه تربیت مدرس
هیأت تحریریه:
1- دکتر علی اکبر آقا کوچک، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
2- دکتر مهدی بهزاد، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
3- دکتر وحید چگینی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
4- دکتر محمدرضا خدمتی، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5- دکتر حمید زراعتگر، استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
6- دکتر مصطفی زین الدینی، استاد گروه عمران دانشگاه خواجه نصیر
7- دکتر محمد سعید سیف، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
8- دکتر مهدی شفیعی فر، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
9- دکتر حسن صیادی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
10- دکتر مجید عباسپور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
11- دکتر حسن قاسمی، ااستاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
12- دکتر محمدجواد کتابداری، دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
13- دکتر سعید مظاهری، استادیار سازه‌های دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
14-  دکتر نوروز محمد نوری، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران


دفعات مشاهده: 9530 بار   |   دفعات چاپ: 918 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 39 بار   |   0 نظر

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.