دوره 15، شماره 30 - ( 11-1398 )                   جلد 15 شماره 30 صفحات 113-120 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/marineeng.15.30.113


XML English Abstract Print


1- گروه فیزیک دریا، دانشگاه تربیت مدرس
چکیده:   (1284 مشاهده)
شناخت درست منطقه ساحلی به استفاده بهتر از این منطقه به شکل مهندسی شده کمک زیادی می‌کند، اما به دلیل شرایط پرخطر و تغییرات وسیعی که در منطقه ساحلی وجود دارد، معمولاً انجام مطالعات و تحقیقات در مورد پدیده های مطرح در این ناحیه با هزینه‌های سنگینی همراه است. در این تحقیق ارتباط بین ارتفاع موج شکنا، عرض منطقه شکست و تعداد دفعات شکست در ساحل شرقی نور به صورت مشاهداتی و پردازش تصاویر ویدئویی گرفته ‌شده توسط دوربین‌های معمولی و دوربین پهپاد بررسی شده است. بررسی همبستگی بین پارامترها بیانگر امکان برآورد پارامتر هدف از روی اطلاعات پارامترهای موجود به کمک روابط ارائه شده است. بین عرض منطقه شکست و ارتفاع اولین موج شکنا ارتباط مستقیم با ضریب همبستگی 92/0 مشاهده ‌شده و بین تعداد شکست و عرض منطقه شکست نیز همبستگی با ضریب 86/0 به دست آمد. حداکثر، حداقل و متوسط عرض شکست به ترتیب 100، 0 و 27 متر است. 
متن کامل [PDF 1599 kb]   (412 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: شرايط محيطي و زيست محيطي
دریافت: 1397/9/29 | پذیرش: 1398/10/1

فهرست منابع
1. Sverdrup, K. A., Duxbury, A., & Duxbury, A. C. (2006). Fundamentals of oceanography. McGraw-Hill Higher Education. Week 2011. Wichmann Verlag, Heidelberg, p. 65-77.
2. Robertson, B., Hall, K., Nistor, I., Zytner, R., & Storlazzi, C. (2013). Remote sensing of irregular breaking wave parameters in field conditions. Journal of Coastal Research, 31(2), P. 348-363. [DOI:10.2112/JCOASTRES-D-13-00006.1]
3. Azarmsa, S. A., & Yasuda, T. (1997). Deformation and decay of different classes of breakers. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, 123(4), 200-207. [DOI:10.1061/(ASCE)0733-950X(1997)123:4(200)]
4. Van der Westhuysen, A. J. (2010). Modeling of depth‐induced wave breaking under finite depth wave growth conditions. Journal of Geophysical Research: Oceans, 115(C1). [DOI:10.1029/2009JC005433]
5. Eldeberky, Y. (2011). Modeling spectra of breaking waves propagating over a beach. Ain Shams Engineering Journal, 2(2), 71-77. [DOI:10.1016/j.asej.2011.07.002]
6. Lee, J. I., Shin, S., & Kim, Y. T. (2014). Experimental and numerical studies on wave breaking characteristics over a fringing reef under monochromatic wave conditions. The Scientific World Journal, 2014. [DOI:10.1155/2014/570325]
7. Xie, Z. (2017). Numerical modelling of wind effects on breaking waves in the surf zone. Ocean Dynamics, 67(10), 1251-1261. [DOI:10.1007/s10236-017-1086-8]
8. Azarmsa, S. A. (2007). A boundary integral model for simulating spilling breakers. Iranian Journal of Science and Technology (Sciences), 31(2), 213-217.
9. Lari, K., Karami Khaniki, A., Torabi Azad, M. and Maliheh Abdolhey, (2012) Investigating and Analyzing the Wave Failure Pattern on the Coast of Bushehr, Environmental Sciences and Technology, Winter 2012, Volume 14, Number 4 (55); From page 89 to page 104. (In Persian)
10. Yamani, M. and Noahhegar, A (2006) Coastal geomorphology of the East of Strait of Hormoz, Hormozgan University Press. (In Persian)
11. Cramer, M. (2011). Geometry Perfect-Radiometry Unknown. In Proceedings, Photogrammetric Week Vol. 11, p. 65-77.
12. Simon, patric,. 2010, Remote Sensing in Geomorphology, Newdelhi, Oxford Book Company.
13. Balsillie, J. H., & Carter, R. W. G. (1984). The visual estimation of shore-breaking wave heights. Coastal engineering, 8(4), p. 367-385. [DOI:10.1016/0378-3839(84)90031-0]
14. Thomas, L. J., & Seabergh, W. C. (1997). LEO Littoral Environment Observations (no. cetn-i-8). coastal engineering research center Vicksburg ms.
15. Bascom, Willard: Waves and Beaches,
16. Anchor Books, New York 1964.
17. Bascom, Willard: The Crest of the Wave - Adventures in Oceanography, Harper and Rowe Publishers, New York 1988.
18. Komijani, F. (2016) Beach Hydrodynamic Classification of South Coasts of Caspian Sea-Mazandaran Province, Marine Engineering, No 42., pp. 53~64.
19. Azarmsa S. A. (2019). An Introduction to Wind Induced Water Waves, Tarbiat Modares University Press, p. 348.