دوره 14، شماره 27 - ( 4-1397 )                   جلد 14 شماره 27 صفحات 1-9 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشکده مهندسی دریا - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده:   (652 مشاهده)
کوبش سینه که موجب اثرات منطقه ای و کلی بر شناور می گردد نقش مهمی در طراحی سازه ای شناور دارد. در این مقاله اثرات کلی کوبش سینه شناور بر سطح آب که ویپینگ2 نامیده می شود با در نظر گرفتن هیدروالاستیسیته بررسی خواهد شد. بدین منظور با در نظر گرفتن سیال ایده آل، غیر ویسکوز و تراکم ناپذیر نیروهای ناشی از پدیده کوبش تعیین می شوند. پس از انتخاب مدل تیر مناسب، معادله ارتعاشی تیر کشتی به منظور توصیف تأثیرات عمومی هیدروالاستیک استخراج می گردد. از آنجاییکه در استخراج معادله ارتعاشی تیر، هیدروالاستیسیته مورد توجه قرار گرفته است حل معادله ارتعاشی تیر به تحلیل هیدروالاستیکی پدیده کوبش می انجامد. برای حل معادله ارتعاشی از دینامیک سیالات محاسباتی و روش تفاضل محدود استفاده می شود. برای معتبرسازی نتایج حاصل از روش تفاضل محدود شاهتیر کشتی بصورت تیر یک بعدی بر بستر الاستیک در نرم افزار ANSYS مدل می گردد و با اعمال نیروی کوبش در انتهای تیر تغییر شکل خمشی استخراج می شود.
 
متن کامل [PDF 1062 kb]   (184 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: Ship Hydrodynamic
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۲۹

فهرست منابع
1. Faltinsen, ODD M., (2005), Hydrodynamics of High-Speed Marine Vehicles. 1th ed. Cambridge University Press.
2. Edward, V.Lewis., (1988), Principles of Naval Architecture. Vol.II, Resistance, Propulsion and vibration. 2th ed. Published by The Society of Naval Architects and Marine Engineers
3. Bertram, Volker., (2000), Practical Ship Hydrodynamics, 1th ed. Printed in Great Britain by PLANTA TREE.
4. Newman, J.N., (1977), Marine Hydrodynamics, 1th ed. London, MIT Press.
5. Von Karman, T., (1929), The impact of seaplane floats during landing, NACA TN 321.
6. Fairlie-Clarke, A.C., Tveitnes, T., (2008) Momentum and gravity effects during the constant velocity water entry of wedge-shaped sections, j. Ocean Engineering, Vol. 35, No. 7, pp 706-716 [DOI:10.1016/j.oceaneng.2006.11.011]
7. Zhao, R., Faltinsen, O., (1993), Water entry of two-dimensional bodies, j. Fluid Mechanics, Vol. 246, pp 593–612. [DOI:10.1017/S002211209300028X]
8. Faltinsen, O.M., Landrini, M., (2004), Greco, M."Slamming in marine applications, j. Engineering Mathematics, Vol. 48, pp 187–217. [DOI:10.1023/B:engi.0000018188.68304.ae]
9. Malenica S., Molin B., Remy F. & Senjanovic I., (2003), Hydroelastic response of a barge to impulsive and non impulsive wave load, 3rd. International Confference on Hydroelasticity, Oxford, UK.
10. Faltinsen, O.M., (1997), The effect of hydroelasticity on ship slamming, Philosophical Transactions of Royal Society A, Vol. 355, No. 1724, pp. 575-591
11. Kamlesh S. Varyania, Rama M. Gatigantib, Miroslaw Gerigkc, (2000), Motions and slamming impact on catamaran, j.Ocean Engineering, Vol.27, pp 729–747. [DOI:10.1016/S0029-8018(99)00011-6]
12. Andrianov, A.I., Hermans, A.J., (2005), Hydroelasticity of a circular plate on water of finite or infinite depth, j.Fluids and Structures, Vol. 20, pp 719–733 [DOI:10.1016/j.jfluidstructs.2005.03.002]
13. Koo, W.C. , Kim, M.H. , (2006), Numerical simulation of nonlinear wave and force generated by a wedge-shape wave maker, j. Ocean Engineering Vol. 33, pp 983–1006 [DOI:10.1016/j.oceaneng.2005.09.002]
14. Kvalsvold J., Faltinsen O., (1995), Hydroelastic Modelling of Wet Deck Slamming on Multihull Vessels, j.Ship Research, Vol. 39, pp. 225-239.
15. Bereznitski A., (2001), Slamming & The Role of Hydroelasticity, j. International Shipbuilding Progress, Vol. 48, No. 4, pp. 333-351.
16. Cointe, R., (1989), Two-dimensional water-solid impact, j. Offshore Mechanics and Arctic Engineering, Vol. 111, pp109-114. [DOI:10.1115/1.3257083]
17. Yousefnia M., (2008), Hydroelastic analysis of monohulls hull girder deflection due to bow sections impacts with free surface, Master Thesis, Department of Marine Engineering, Amirkabir University of Technology, Iran. (In Persian)
18. MATLAB, The language of technical computing, 201
19. ANSYS® Academic Research Mechanical, Release 9.0